”Det gick inte att registrera Alert” fel vid åtkomst till arbetsytan OMS i OMS Mobile App


Symptom


När du öppnar Operations Management Suite (OMS)-arbetsyta med hjälp av Microsoft OMS Mobile App visas följande felmeddelande:

Orsak


Problemet uppstår eftersom det konto som du använder för att logga in inte har behörigheten som krävs. Kontot är till exempel en OMS ReadOnly-användare eller en Log Analytics-läsare eller läsaren övervakning av Azure-prenumeration.

Lösning


Lös problemet genom att tilldela rollen Log Analytics administratör eller Log Analytics deltagare till användarkontot.