13 februari 2018 – KB4074592 (OS-version 15063.909)

Gäller för: Windows 10, version 1703

Obs! Versionen innehåller också uppdateringar för Windows 10 Mobile (OS-version 15063.850) som gavs ut 5 januari 2018.

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar problem med en fragmentidentifierare i länkar som öppnas med hjälp av platslistan för Enterprise-läge för omdirigering från Microsoft Edge till Internet Explorer. 
 • Åtgärdar problemet med att bläddra genom kundprogram i Microsoft Edge.
 • Åtgärdar ett skriptrelaterat problem som gjorde att Internet Explorer slutade fungera i vissa fall.
 • Åtgärdar problemet med att starta filer via länkade kortkommandon i Internet Explorer.
 • Åtgärdar problemet med återgivning av grafikelement i Internet Explorer.
 • Åtgärdar ett problem i Internet Explorer som innebar att en tryckning på Delete-tangenten lade till en ny rad i inmatningsrutor i ett program.
 • Åtgärdar ett problem som innebar att en del användare fick problem med att logga in på vissa webbplatser när kontouppgifter från tredje part användes i Microsoft Edge.
 • Uppdaterar informationen om tidszon.
 • Åtgärdar problemet som innebar att telemetridata inte gick att ladda upp med hjälp av UTC på grund av nätverksmiljöer som förhindrade åtkomst till de nödvändiga CRL-servrarna.
 • Åtgärdar problemet där funktionen certutil.exe – MergePfx inte kunde skapa en sammanslagen EPF-fil för flera V1-certifikat.
 • Åtgärdar problemet som innebar att MMC-snapin-moduler för program, till exempel Tjänster, Administration av lokal princip och Skrivarhantering, inte körs när Windows Defender-programreglering (Device Guard) är aktiverat. Felet är ”Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.”
 • Åtgärdar problemet som innebar att en start med Unified Write Filter (UWF) aktiverat kunde orsaka stoppfelet 0xE1 i inbäddade enheter, framförallt vid användning av en USB-hubb.
 • Förbättrar prestandan hos Intel-processorer som har P-tillstånd för maskinvara (HWP) aktiverat.
 • Åtgärdar problemet som innebar att kunderna ibland kunde se felmeddelandet ”Ett fel uppstod” när välkomstprogrammet hade slutförts.
 • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Search-komponenten, Windows Kernel, Device Guard, Windows lagring och filsystem och CLFS-drivrutinen (Common Log File System).

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symtom Tillfällig lösning
På grund av ett problem som påverkar vissa versioner av antivirusprogram fungerar den här lösningen endast för datorer på vilka antivirusleverantören har uppdaterat ALLOW REGKEY.

Det här problemet åtgärdas i KB4088782.

PDF-filer kan inte återges i Microsoft Edge på Windows 10-telefoner. 

Det här problemet åtgärdas i KB4088782.

 

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4074592.