13 mars 2018 – KB4088782 (OS-version 15063.966 och 15063.968)

Gäller för: Windows 10, version 1703

Obs! Versionen innehåller också uppdateringar för Windows 10 Mobile (OS-version 15063.968) som gavs ut 19 mars 2018.

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att pekskärmen slutar svara. I de flesta fall räcker det med att använda Av/på-knappen för att stänga av och slå på skärmen för att återställa skärmens svarsförmåga. Ibland svarar inte pekskärmen efter start och det enda sättet att återställa telefonen är att starta om den.
 • Åtgärdar ett problem som gör att det tar för lång tid att visa skärmtangentbordet när ett externt tangentbord eller en skanner används med enheten. Med den här anpassningen kan en OEM-tillverkare ange fördröjningsvärdet. Mer information finns i Fördröjning för skärmtangentbord.

 • Åtgärdar problemet med utskrift av XML-dokument i Internet Explorer och Microsoft Edge.

 • Åtgärdar problemet som innebar att Internet Explorer slutade fungera när du använder F12-baserade utvecklingsverktyg.

 • Uppdaterar synlighet av celler i äldre dokumentläge i Internet Explorer.

 • Åtgärdar problemet som innebar att Internet Explorer slutade svara i vissa scenarion när ett webbläsarhjälpobjekt har installerats.

 • Åtgärdar problemet som gjorde att onlinevideouppspelning slutade svara.

 • Åtgärdar problemet som innebar att när KB4056891, KB4057144 eller KB4074592 installerats på en server så går det inte att komma åt delade SMB-filer i katalogknutpunkter eller monteringspunkter för volymer på den servern. Felet är ”ERROR_INVALID_REPARSE_DATA”. Det gör att redigering av vissa grupprinciper med GPMC eller AGPM 4.0 kan misslyckas med felmeddelandet ”De data som finns i referenspunktsbufferten är ogiltiga. (Undantag från HRESULT: 0x80071128)”. 

 • Som ett resultat av vårt aktuella samarbete med våra antiviruspartner har antivirusprogram nu nått en varaktig nivå av bred kompatibilitet med Windows-uppdateringar. Efter att ha analyserat tillgängliga data upphäver vi kompatibilitetskontrollen för antivirusprogram för Windows-säkerhetsuppdateringar för mars 2018 för de Windows 10-enheter som får support via Windows Update. Vi fortsätter att kräva att antivirusprogrammen är kompatibla. Enheter med kända kompatibilitetsproblem med antivirusdrivrutiner blockeras från uppdateringarna. Vi rekommenderar att användarna kontrollerar kompatibiliteten för installerade antivirusprogram med antivirusprogrammets tillverkare.

 • Korrigerar problemet som innebar att WPF-program som körs på pekskärms- eller pennaktiverade system kan sluta fungera eller sluta svara efter ett tag utan någon touchaktivitet.

 • Åtgärdar problemet som innebär att PDF-filer kan inte återges i Microsoft Edge på Windows 10-telefoner.

 • Säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows Brygga för skrivbordsversion, Microsoft Graphics Component, Windows kernel, Windows Shell, Windows MSXML, Windows Installer och Windows Hyper-V.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4088782