17 maj 2018 – KB4103724 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4103725 (släpptes 8 maj 2018) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

  • Ytterligare problem med uppdaterad tidszoninformation är åtgärdade. 
  • Problemet med smartkort som orsakade överdriven minnesanvändning på Windows Terminal Server-system har åtgärdats. 
  • Problemet i SRVNET.SYS-drivrutinen som orsakade ett BAD_POOL_CALLER (0x000000C2)- eller PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (0x00000050)-fel i skalbara SMB-filresursscenarier har åtgärdats. 

 

Kända fel i den här uppdateringen


Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen


Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4103724