Åtgärda problem med delning i närheten

Gäller för: Windows 10

Om du har problem med att dela när du använder delning i närheten kan du prova följande lösningar. Mer information om delning i närheten och hur du använder det finns i Dela saker med delning i närheten i Windows 10