30 augusti 2018 – KB4343889 (OS-version 15063.1292)

Gäller för: Windows 10, version 1703

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att win32kfull.sys slutade fungera (stopp 3B) när journal-hook-åtgärder avbröts eller en fjärrsession kopplades från. 
 • Åtgärdar ett problem i Microsoft Foundation Class (MFC)-program som gjorde att program ibland flimrade. 
 • Åtgärdar ett problem som gjorde att felaktiga ändringar visades i mappinnehåll. 
 • Åtgärdar ett problem som hindrade Device Guard PackageInspector.exe från att inkludera alla filer som krävs för att köra ett program korrekt när kodintegritetspolicyn slutförts. 
 • Åtgärdar ett problem som hindrade användare med PIV/CAC-smartkort från att autentiseras i företagsresurser eller som hindrade Windows Hello för företag från att konfigureras vid första inloggningen. 
 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Microsoft Edge slutade fungera efter att en DLL-regel angavs i AppLocker. 
 • Åtgärdar ett problem som hindrade användare från att logga in när en Azure Active Directory-kontodomän ändrades. 
 • Åtgärdar ett problem som gjorde att PowerShell-skript slutade fungera när åtgärder som Get-Credentials kördes. 
 • Åtgärdar ett problem som i vissa fall resulterade i att det inte gick att radera krypterade data från minnet efter att en CAPI-avkryptering slutförts. 
 • Åtgärdar ett problem som orsakade hög CPU-användning på datorer med inbyggda Sierra-bredbandsmoduler vid växling från WLAN till LAN. WWanSvc-tjänsten fortsatte löpande göra anspråk på mer minne tills datorn slutade svara och en svart skärm visades. 
 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Wi-Fi EAP-TTLS (CHAP)-autentisering misslyckades om en användare sparade autentiseringsuppgifterna före en autentisering. 
 • Åtgärdar ett problem som orsakade ett anslutningsfel när fjärrskrivbordstjänsten inte läste undantagslistan för en proxy som hade flera poster.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480959.

Så här hämtar du uppdateringen


Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4343889