30 augusti 2018 – KB4343891 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4343898 (släpptes 14 augusti 2018) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

  • Åtgärdar kodningsproblem med Bitcoin-symbolen. 
  • Åtgärdar ett problem som gjorde att TPM-certifikatregistreringen misslyckades med poster i programhändelseloggen för Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll-källan. De två händelserna som rapporterades är händelse-ID 85 och händelse-ID 13. 
  • Åtgärdar ett problem som gjorde att svchost.exe slutade fungera periodvis. Det här problemet uppstod när SessionEnv-tjänsten kördes, vilket orsakade en partiell inläsning av användarens konfiguration under en fjärrskrivbordssession.
  • Utökar nyckelhanteringstjänsten (KMS) till att stöda kommande Windows 10 Enterprise LTSC- och Windows Server-utgåvor. Mer information finns i KB4347075
  • Åtgärdar ett problem i Internet Explorer 11 som gjorde att en tom sida visades i vissa omdirigeringar. Dessutom, om du öppnade en webbplats som använder Active Directory Federation Services (AD FS) eller enkel inloggning (SSO) kanske webbplatsen slutade svara.

Kända fel i den här uppdateringen


Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen


Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4343891.