11 september 2018 – KB4457142 (OS-version 16299.665)

Gäller för: Windows 10, version 1709

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows Graphics, Windows Media, Windows Shell, Windows Cryptography, Windows virtualisering och kernel, Windows Datacenter Networking, Windows Hyper-V, Windows Linux, Windows kernel, Microsoft JET Database Engine, Windows MSXML och Windows Server.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning
Efter att ha installerat den här uppdateringen kan vissa användare som använder VPN med IKEv2 inte upprätta en VPN-anslutning. Anslutningen misslyckas med felet “Fjärråtkomstfel 809”. Det här problemet åtgärdas i KB4464217.
När du har installerat den här uppdateringen känner Windows inte längre igen PFX-certifikatet (Personal Information exchange) som användes för att autentisera till en Wi-Fi- eller VPN-anslutning. Det gör att Microsoft Intune tar lång tid att leverera användarprofiler eftersom det inte går att identifiera certifikatet som krävs på enheten. Det här problemet åtgärdas i KB4464217.
Alla virtuella gästdatorer som kör Unicast NLB misslyckas med att svara på NLB-begäranden efter att de virtuella datorerna startats om. Det här problemet åtgärdas i KB4457136.

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480967.

 

Så här hämtar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4457142