Felet ont om ledigt diskutrymme på grund av en full Temp-mapp

Gäller för: Windows 10

Om du använder Diskrensning för att frigöra utrymme på enheten och sedan ser felet ont om ledigt diskutrymme, är det möjligt att mappen Temp snabbt fylls med programfiler (.appx) som används av Microsoft Store. Du kan åtgärda problemet genom att återställa Store, rensa cacheminnet för Store och köra Windows Update-felsökningen:

  • Om du vill återställa Microsoft Store väljer du Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsök, rullar sedan nedåt och väljer Windows Store-appar i listan och därefter Kör felsökaren.
  • Om du vill rensa cacheminnet för Microsoft Store trycker du på Windows-tangenten  + R för att öppna dialogrutan Kör. Skriv sedan wsreset.exe och klicka på OK. Ett tomt fönster för Kommandotolken öppnas och efter cirka tio sekunder stängs fönstret och Store öppnas automatiskt. 
  • Om du vill återställa Windows Update väljer du Start Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Felsök. Rulla sedan nedåt och välj Windows Update i listan och välj Kör felsökaren
  • Starta om datorn och kontrollera om problemet kvarstår.