Blockera cookies från tredje part

Gäller för: Microsoft Edge

Här följer detaljerad informationVi har nyligen släppt uppdateringar för berörda versioner av Windows 10 som åtgärdar problemet med att inställningen Blockera endast cookies från tredje part i Microsoft Edge inte fungerade korrekt. 

Cookies från tredje part placeras ut av en annan webbplats som har tillhandahållit innehåll till den webbplats som du besöker direkt i webbläsaren. När du till exempel besöker en nyhetswebbplats och klickar på en knapp för ett socialt nätverk kan det sociala nätverket placera ut egna cookies i din webbläsare som de sedan kan läsa. Vissa företag, som annonseringsföretag, använder sådana cookies från tredje part för att spåra besök på olika webbplatser som de annonserar på.

Nu när vi har åtgärdat problemet ser inställningen Blockera endast cookies från tredje part till att andra företag än de företag som har webbplatserna som du besöker kan placera ut, visa och använda cookies i din webbläsare. Det gäller även sådana som kan ha placerats ut tidigare. När din dator har uppdaterats kan du märka av vissa förändringar i din surfupplevelse på grund av att cookies från tredje part blockeras. 

 

Vad behöver jag göra?


I vissa fall kan webbplatser som du besöker fortfarande använda cookies från tredje part som de har placerat ut i din webbläsare innan vi uppdaterade den här inställningen. Du kan förhindra detta genom att rensa dina cookies i Microsoft Edge.

Så här tar du bort cookies på enheter som har Oktober 2018-uppdatering för Windows 10:

 1. Välj Inställningar med mera  > Inställningar
 2. Välj Sekretess och säkerhet  och under Radera webbdata väljer du Välj vad du vill radera
 3. Välj Cookies och sparade webbplatsdata och välj sedan Radera

Om du vill ändra inställningarna för cookies väljer du Inställningar med mera > InställningarSekretess och säkerhet > Cookies och önskat alternativ. 

För tidigare versioner av Windows 10 gör du så här: 

 1. Installera uppdateringen från 9 oktober 2018 via Windows Update. Välj Start  > Inställningar > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update och sedan Sök efter uppdateringar.
 2. Välj Inställningar med mera  > Inställningar
 3. Under Radera webbdata väljer du Välj vad du vill radera
 4. Välj Cookies och sparade webbplatsdata och välj sedan Radera

Om du vill ändra inställningarna för cookies väljer du Inställningar med mera > Inställningar > Visa avancerade inställningar > Cookies och önskat alternativ. 

För Windows 10 Mobile:

 1. Installera uppdateringen från 9 oktober 2018 via Windows Update. Svep från Start till listan Alla appar och välj Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows Update. Välj Sök efter uppdateringar för att se om det finns tillgängliga uppdateringar.
 2. Välj Visa mer  > Inställningar 
 3. Under Radera webbdata väljer du Välj vad du vill radera
 4. Välj Cookies och sparade webbplatsdata och välj sedan Radera.

Om du vill ändra inställningarna för cookies väljer du Visa mer  > Inställningar > Visa avancerade inställningar > Cookies och önskat alternativ.

Om du har fler frågor kan du kontakta vårt supportteam.