Inställningar för sekretess och onlinesäkerhet för Xbox One för föräldrar och barn

Gäller för: PrivacyXbox One

I Xbox One finns åldersanpassade kontroller och inställningar som du kan ändra så att de passar just din familj. Du kan ange vad andra kan kunna se om en profil, begränsa vem ditt barn kan kommunicera med online, visa status och spelhistorik och annat. Du kan komma åt de här inställningarna från Xbox.com eller en Xbox One-konsol, men för att kunna ändra inställningarna för appar och innehåll måste du använda konsolen. 

Om du har en Xbox 360 kan du läsa Inställningar för sekretess och onlinesäkerhet för Xbox 360.

Det här hittar du på den här sidan:

Information om hur du anger gränser för skärmtid, ålder och innehåll finns i Ange innehållsbegränsningar i Windows 10 och Xbox One, eller så kan du logga in på ditt Microsoft-konto och hantera din familjegrupp.

Hantera inställningar från Xbox.com

Du behöver inte vara hemma för att ändra inställningarna för ett konto. Du kan göra ändringar från Xbox.com.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för dig själv

 1. Gå till Xbox.com och logga in på ditt konto (det här måste vara ett vuxenkonto).
 2. Välj din gamertag.
 3. Välj Xbox-inställningar. Om du inte ser det här alternativet väljer du Fler länkar  och sedan Xbox-inställningar.
 4. Välj Sekretess och onlinesäkerhet.
 5. Välj antingen fliken Onlinesäkerhet för Xbox One/Windows 10 eller fliken Sekretess. Gå igenom de nuvarande inställningarna och uppdatera de som du vill ändra.
 6. Välj Spara innan du stänger eller byter till en annan flik. Om du inte sparar ändringarna innan du går till en annan flik kommer de inte att sparas.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för ett barn

 1. Gå till Xbox.com och logga in på ditt konto (det här måste vara ett vuxenkonto).
 2. Välj ditt barns kontos gamertag.
 3. Välj Xbox-inställningar. Om du inte ser det här alternativet väljer du Fler länkar  och sedan Xbox-inställningar.
 4. Välj Sekretess och onlinesäkerhet.
 5. Välj antingen fliken Onlinesäkerhet för Xbox One/Windows 10 eller fliken Sekretess. Gå igenom de nuvarande inställningarna och uppdatera de som du vill ändra.
 6. Välj Spara innan du stänger eller byter till en annan flik. Om du inte sparar ändringarna innan du går till en annan flik kommer de inte att sparas.
 7. Be sedan ditt barn logga in och ut igen från sitt konto så att ändringarna börjar gälla.

Hantera inställningar från din Xbox One-konsol

Du kan även ändra inställningarna från konsolen.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för ditt konto

 1. Logga in på din Xbox.
 2. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och gå till System  > Inställningar  > Konto.
 3. Under Sekretess och onlinesäkerhet väljer du Xbox Live sekretess.
 4. Välj en standardinställning eller anpassa inställningarna genom att välja Visa information och anpassa.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för ett barnkonto

 1. Logga in på din Xbox. 
 2. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och gå till System  > Inställningar  > Konto.
 3. Under Konto väljer du Trygghetsinställningar > Hantera familjemedlemmar.
 4. Markera det barn vars inställningar du vill ändra.
 5. Välj Sekretess och onlinesäkerhet och välj sedan standardinställningarna eller Visa information och anpassa.

Hantera sekretessinställningar för appar

När du laddar ned appar från Microsoft Store kräver varje app behörighet till att få åtkomst till data på konsolen.

Så här ger du en app tillåtelse att komma åt dina data

 1. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och välj sedan System  > Inställningar  > Konto > Sekretess och onlinesäkerhet > Appsekretess.
 2. Ge behörighet genom att markera kryssrutorna bredvid dina appar. 

Om du har loggat in med ett barnkonto måste en vuxen logga in och ge behörighet till appar för åtkomst till dina data.

Så här ger du en app tillåtelse att komma åt ett barns data

 1. Logga in med ditt vuxenkonto.
 2. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och välj sedan System  > Inställningar  > Konto > Trygghetsinställningar > Hantera familjemedlemmar.
 3. Välj ditt barns gamertag och gå till Sekretess och onlinesäkerhet > Appsekretess för att ge behörighet.

Felsökning

Behöver du mer hjälp? Se Felsök ändringar av inställningar för sekretess och onlinesäkerhet i Xbox One.