19 februari 2019 – KB4487021 (OS-version 16299.1004)

Gäller för: Windows 10, version 1709

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Chile. 
 • Förbättrar prestanda för funktioner med skiftlägeskänslig jämförelse av strängar, till exempel _stricmp() i Universal C Runtime. 
 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows. 
 • Förbättrar tillförlitligheten för UE-VAppmonitor. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att en användarstruktur inte kan uppdateras när du publicerar ett valfritt paket i en Connection Group om denna Connection Group redan har publicerats tidigare. 
 • Lägger till en ny grupprincip med namnet “principinformation”. Principen kopplar omedelbart från alla trådlösa anslutningar när en fast anslutning identifieras och “Minimera antalet samtidiga anslutningar” har konfigurerats.
 • Löser ett problem som gör att den utfällbara menyn för klockan och kalendern ignorerar användarinställningar för japanska datum- och tidformat. Mer information finns i KB4469068.
 • Löser ett problem där gan-nen-stöd för japansk periodkalender skrivs över med en senare uppdatering. Mer information finns i KB4469068.
 • Aktiverar tecknet 元年 tecken för det första året i den japanska periodkalendern. Mer information finns i KB4469068.
 • Löser ett problem där rätt namn för japansk periodkalender inte visas korrekt i Microsoft Office Visual Basic for Applications. Mer information finns i KB4469068.
 • Åtgärdar ett problem som gör att första tecknet i det japanska periodkalendernamnet inte kan identifieras som en förkortning och det kan orsaka problem med datumparsning.
 • Åtgärdar ett problem som kan hindra Internet Explorer från att läsa in bilder som har ett omvänt snedstreck (\) i sin relativa källsökväg.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att program som använder en Microsoft Jet-databas med Microsoft Access 95-filformat slumpmässigt slutar fungera.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen


Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4485448) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4487021