19 februari 2019 – KB4487029 (OS-version 17134.619)

Gäller för: Windows 10, version 1803

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Gör så att du kan använda medieinnehåll för att spela upp e-utbildningsinnehåll med USB-adapterkablar (Plug and Play) i Microsoft Edge. 
 • ActiveX-fönsterinnehåll inne i en iframe rullar nu tillsammans med annat sidinnehåll i Internet Explorer 11 vid en användarutlöst rullningsåtgärd. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att appspecifika registernycklar tas bort efter att ett program har uppdaterats. 
 • Uppdaterar tidszonsinformation för Chile. 
 • Åtgärdar ett ljudkompatibilitetsproblem när nya spel spelas med 3D-spatialljudläget aktiverat via flerkanaliga ljudenheter eller Windows Sonic för hörlurar. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa användare inte kan fästa en webblänk på Start-menyn eller i Aktivitetsfältet. 
 • Åtgärdar ett problem med att låsskärmbilder som angetts av en grupprincip inte uppdateras om bilderna är äldre än eller har samma namn som föregående bild. 
 • Förbättrar prestanda för funktioner med skiftlägeskänslig jämförelse av strängar, till exempel _stricmp() i Universal C Runtime. 
 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows. 
 • Förbättrar tillförlitligheten för UE-VAppmonitor. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att en användarstruktur inte kan uppdateras när du publicerar ett valfritt paket i en Connection Group om denna Connection Group redan har publicerats tidigare.  
 • Åtgärdar ett problem som gör det möjligt för filer som skyddas av Windows informationsskydd att överföras med Bluetooth till en ohanterad dator. 
 • Åtgärdar ett problem som uppstår med Internet Explorer-proxyinställningen och konfigurationen av välkomstprogrammet (OOBE). Den första inloggningen slutar svara efter Sysprep
 • Åtgärdar ett problem som hindrar en användare från att ta bort en profil för trådlöst nätverk i vissa scenarier. 
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett ”STOP 0x1A”-fel när du använder vissa program eller loggar in i eller ut ur ett system.
 • Åtgärdar ett problem i funktionen Tidslinje som gör att Utforskaren slutar fungera för vissa användare.
 • Korrigerar ett problem som gör att appen Foton slutar fungera när den används i appen E-post.
 • Åtgärdar ett problem i verktyget PLMDebug.exe som förlorar felsökningssessioner när det används med en UWP-app (Universal Windows Platform).
 • Förbättrar återanslutnings- och frånkopplingsfunktionen för Always On VPN (AOVPN).
 • Åtgärdar ett problem som gör att första tecknet i det japanska periodkalendernamnet inte kan identifieras som en förkortning och det kan orsaka problem med datumparsning.
 • Åtgärdar ett problem som kan hindra Internet Explorer från att läsa in bilder som har ett omvänt snedstreck (\) i sin relativa källsökväg.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att program som använder en Microsoft Jet-databas med Microsoft Access 95-filformat slumpmässigt slutar fungera.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning
När den här uppdateringen har installerats kan användare få ”Fel 1309” när de installerar eller avinstallerar vissa typer av MSI- och MSP-filer.

Det här problemet åtgärdas i KB4489868.

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan också påverkas när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som har en grupprincipinställning för Internetinställningar.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

 

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4485449) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du gå till Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4487029