19 mars 2019 – KB4489888 (OS-version 15063.1716)

Gäller för: Windows 10, version 1703

 

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem med en Microsoft Access 97-databas som stoppar en begärd åtgärd när en tabell eller kolumn har anpassade egenskaper.
 • Uppdaterar tidszonsinformation för Buenos Aires, Argentina. 
 • Åtgärdar ett problem med Microsoft Office Visual Basic for Applications som misslyckas med att använda registerinställningarna för japansk period för datum i japanskt format. Mer information finns i KB4469068
 • Uppdaterar tidszonsinformation för Kazakstan. 
 • Uppdaterar tidszonsinformation för São Tomé and Príncipe.
 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att aktivera gan-nen-stöd för den japanska perioden. Mer information finns i KB4469068
 • Åtgärdar ett problem som kan hindra användare från att logga in och orsaka kontoutelåsningar när App-V-klienten används för att starta program. Det här problemet inträffar på grund av att Kerberos-autentiseringen misslyckas vid försök att hämta användarinformation från domännamnservern (DNS). Ändra följande registernyckel:

  • Inställning: UseDcForGetUserInfo
  • Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\
  • Typ: REG_DWORD
  • Värde: Lösningen fungerar om du anger följande DWORD till ett värde som inte är noll.
 • Åtgärdar ett problem som hindrar App-V-program från att starta och genererar felet 0xc0000225. Lösningen fungerar om du anger följande DWORD till ett värde som inte är noll: "HKLM\Software\Microsoft\AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds". Standardvärdet är noll, maxvärdet är 10 000, och detta begränsar den maximala väntetiden för en drivrutin när felet uppstår. Mer information finns i KB4494206.
 • Åtgärdar ett problem som hindrade dialogrutan för autentiseringsuppgifter från att visas när en företagswebbserver försöker ansluta till Internet. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att en klient eller server startar om när ett smartkort används för att logga in med ledtrådar för användarnamn på en AAD-ansluten (Azure Active Directory) dator med Fjärrskrivbordstjänster (RDS). 
 • Åtgärdar ett problem som tar bort ALLOWCLSIDS-principen från XML-principfilen när du kör Add-SignerRule för Windows Defender-programreglering. 
 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att autentisera och gör att Windows Account Manager (WAM) misslyckas när en TPM används (Trusted Platform Module). 
 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att förnya certifikat när CERT_RENEWAL_PROP_ID används med ICertPropertyRenewal-gränssnittet. 
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka felet "Stop 0x133" i NTFS.sys
 • Åtgärdar ett problem som gör att användare inte får alla tillgängliga Windows-uppdateringar med UWF-underhållsläget (Unified Write Filter) när UWF är aktiverat.
 • Åtgärdar ett problem som gör att GDI (Graphics Device Interface) DeleteObject() kan få den anropande processen att sluta fungera när båda följande villkor uppfylls:

  • Den anropande processen är en WOW64-process som hanterar minnesadresser som är större än 2 GB.
  • DeleteObject() anropas med en enhetskontext som är kompatibel med en skrivarenhetskontext.
 • Åtgärdar ett problem för att uppfylla GB18030-certifikatkraven.
 • Åtgärdar ett problem som hindrar datumparsers från att konvertera framtida och tidigare datum (gregorianska och japanska) i sammansatta dokument (tidigare OLE) till ett relevant datum enligt japanskt periodformat. Mer information finns i KB4469068.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan sluta svara när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som innehåller grupprincipinställningar för Internet Explorer 10-inställningar.
Det här problemet åtgärdas i KB4493474.
När den här uppdateringen har installerats kanske inte anpassade URI-scheman för programprotokollhanterare startar motsvarande program för lokalt intranät och betrodda platser i Internet Explorer.

Det här problemet åtgärdas i KB4493436.

Om du aktiverar slutanvändardefinierade tecken (EUDC) per teckensnitt slutar systemet fungera och en blå skärm visas vid start. Detta är inte en vanlig inställning i icke-asiatiska regioner.

Det här problemet åtgärdas i KB4493474.

Alla serverprogram för sammansatta dokument (OLE) som placerar inbäddade objekt i Windows-metafilen (WMF) med PatBlt-API:t kan visa inbäddade objekt felaktigt.

Om du till exempel klistrar in ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt i ett Microsoft Word-dokument kan cellerna återges med en annan bakgrundsfärg.
Det här problemet åtgärdas i KB4493474.
Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.
 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

 

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4487327) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du gå till Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4489888

Relaterad information