28 maj 2019 – KB4499162 (OS-version 15063.1839)

Gäller för: Windows 10, version 1703

 

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem med loopande omdirigeringar mellan Microsoft Edge och Internet Explorer 11.
 • Uppdaterar wininet.dll för att förhindra att FTP-kontrollsessioner skapas på nytt.
 • Åtgärdar ett problem för att ange datumavgränsare på korrekt sätt i japanskt kort datumformat. Mer information finns i KB4469068.
 • Uppdaterar tidszonsinformation för Marocko.
 • Uppdaterar tidszoninformation för den palestinska myndigheten.
 • Förbättrar prestanda för funktioner med skiftlägeskänslig jämförelse av strängar, till exempel _stricmp() i Universal C Runtime.
 • Åtgärdar ett problem med att Windows försöker förnya Azure Active Directory-tokencertifikat (AAD) när det inte finns någon Internetanslutning. Det här problemet uppstår under AAD-autentisering och gör att program går långsammare.
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett tillfälligt KRB_AP_ERR_MODIFIED Kerberos-inloggningsfel i program och tjänster som är konfigurerade för att använda ett grupphanterat tjänstkonto (GMSA). Det här problemet inträffar efter den automatiska uppdateringen av lösenordet för tjänstkontot.
 • Åtgärdar ett problem som gör att inloggningar misslyckas med felet “Felaktigt lösenord eller användarnamn” när ett tomt lösenord eller null-lösenord används och Windows Defender Credential Guard är aktiverat.
 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Office och andra program efterfrågar ett lösenord när du ändrar lösenordet för ett användarkonto. Det här problemet inträffar på Azure Active Directory-anslutna hybridsystem.
 • Åtgärdar ett problem med BranchCache när den är i läget för distribuerad cache. BranchCache kan använda mer diskutrymme än vad som tilldelats till cachen för ompublicering. För att helt åtgärda problemet ska enheter som har överskridit diskutrymmestilldelningarna tömma BranchCache med kommandot netsh branchcache flush.
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett Stop D1-fel när du ökar RAM-minneskapaciteten för en CPU (“tillägg under körning”) på en virtuell dator.
 • Åtgärdar ett problem med scrollLeft i Internet Explorer.
 • Åtgärdar ett problem som gör att återgivningen slutar fungera för <svg>-element.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning
Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.
 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.
Det kanske inte går att öppna Internet Explorer 11 om standardsökleverantör inte har angetts eller har fel format.

Det här problemet åtgärdas i KB4503279.

Enheter kan ha problem med anslutningen till vissa SAN-enheter (Storage Area Network) med iSCSI (Internet Small Computer System Interface) efter att den här uppdateringen har installerats. Du kan även få ett fel i avsnittet för systemlogg i Loggboken med Händelse-ID 43 från iScsiPrt med beskrivningen ”Målet svarade inte i tid på en inloggningsbegäran". Det här problemet åtgärdas i KB4509476.
Efter installation av den här uppdateringen och omstart kan vissa enheter med Hyper-V aktiverat gå in i BitLocker-återställningsläge och få felet "0xC0210000".

Det här problemet åtgärdas i KB4507450.

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4500640) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4499162