18 juni 2019 – KB4503289 (OS-version 15063.1897)

Gäller för: Windows 10, version 1703

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som hindrar operativsystemet från att läsa in nya ikonfiler om en felaktigt formaterad ikonfil påträffas. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Edge inte kan öppnas korrekt i vissa scenarier när du väljer en länk i ett program. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att programmet Kalkylatorn inte följer Gannen-inställningen när den är aktiverad. Mer information finns i KB4469068
 • Åtgärdar ett problem med logginsamling för Microsoft Surface Hub 2S. 
 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att en användare inte kan logga in på en Microsoft Surface Hub-enhet med ett Azure Active Directory-konto. Det här problemet uppstår på grund av att en tidigare session inte avslutades korrekt. 
 • Lägger till stöd för en lista med säkra ActiveX-kontroller som kan konfigureras av användare vid användning av Windows Defender-programreglering. Mer information finns i Allow COM object registration in a Windows Defender Application Control policy
 • Åtgärdar ett problem med att använda DPAPI-NG (Data Protection Application Programming Interface NG) eller en gruppskyddad PFX-fil (Personal Information Exchange). De data som du skyddar med någon av dessa mekanismerna i Windows 10 version 1607 och Windows Server 2016 eller tidigare kan inte dekrypteras med Windows 10 version 1703 eller senare. 
 • Åtgärdar ett problem som skickar alla indata och utdata till NVMe-drivrutinen (Non-Volatile Memory), vilket gör att systemet slutar fungera. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att Diskhantering och DiskPart slutar svara vid visning av vissa flyttbara diskar för Windows.
 • Inaktiverar Microsoft Visual Basic Script (VBScript) som standard i zonerna Internet och Ej betrodda platser i Internet Explorer och WebBrowser-kontrollen.
 • Åtgärdar ett problem med programmatisk rullning i Internet Explorer 11. 
 • Åtgärdar ett problem som kan göra att felet “Ett fel upptäcktes i en snapin-modul, och snapin-modulen kommer att stängas av” visas när du försöker expandera, visa eller skapa anpassade vyer i Loggboken. Dessutom kan programmet sluta svara eller stängas. Du kan också få samma fel vid användning av Filtrera aktuell logg Åtgärd-menyn med inbyggda vyer eller loggar.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning
Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.
 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.
Enheter kan ha problem med anslutningen till vissa SAN-enheter (Storage Area Network) med iSCSI (Internet Small Computer System Interface) efter att den här uppdateringen har installerats. Du kan även få ett fel i avsnittet för systemlogg i Loggboken med Händelse-ID 43 från iScsiPrt med beskrivningen ”Målet svarade inte i tid på en inloggningsbegäran". Det här problemet åtgärdas i KB4509476.
Efter installation av den här uppdateringen och omstart kan vissa enheter med Hyper-V aktiverat gå in i BitLocker-återställningsläge och få felet "0xC0210000".

Det här problemet åtgärdas i KB4507450.

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4500640) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4503289