16 juli 2019 – KB4507467 (OS-version 15063.1955)

Gäller för: Windows 10, version 1703

Översikt


 • Uppdaterar ett problem som påverkar program som hanterar filer, mappar och enhetsinställningar.
 • Förbättrar kompatibiliteten med skärmläsarappen Window-Eyes.

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att PIN-dialogrutan inte kan visas vid autentisering i Internet Explorer. 
 • Uppdaterar tidszonsinformation för Brasilien. 
 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Netlogon-tjänsten inte kan upprätta en säker kanal och rapporterar felet "0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND". 
 • Åtgärdar ett problem som gör att program som använder windows.storage.dll slutar fungera och visar ExceptionCode c0000005 (åtkomstfel) när processen stängs. 
 • Åtgärdar ett problem som gör att App-V-skript (Microsoft Application Virtualization) inte fungerar om du kör det när du inte är ansluten till en domänkontrollant. App-V-skriptet fungerar inte heller när du kör det i en miljö som endast innehåller Microsoft Azure Active Directory.
 • Åtgärdar ett problem med att öppna eller använda skärmläsarappen Window-Eyes som kan resultera i ett fel och göra att vissa funktioner inte fungerar som förväntat.
 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en klusternod förlorar sitt medlemskap i ett kluster och att alla dess arbetsbelastningar redundansväxlas. Detta problem kan inträffa när en klusternod skapar en Live Dump.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning
Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.
 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Enheter som är anslutna till en domän som är konfigurerad för att använda MIT Kerberos-sfärer kanske inte kan starta eller fortsätter att startas om efter installationen av den här uppdateringen. Enheter som är domänkontrollanter eller domänmedlemmar påverkas.

Kontakta administratören om du är osäker på om din enhet påverkas. Avancerade användare kan kontrollera om den här registernyckeln finns: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms eller för principen ”Definiera kompatibla Kerberos V5-domäninställningar” under Datorkonfiguration -> Principer -> Administrativa mallar > System -> Kerberos.

Det här problemet åtgärdas i KB4512507.

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4509092) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal Tillgänglig Nästa steg
Windows Update eller Microsoft Update. Ja Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.
Microsoft Update Catalog Ja Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.
WSUS (Windows Server Update Services) Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4507467