12 november 2019 – KB4525243 (månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4520012 (från 15 oktober 2019), och den åtgärdar följande problem:

  • Åtgärdar ett problem som hindrar ett 16-bitars Visual Basic 3-program (VB3) eller andra VB3-program från att köras.
  • Åtgärdar ett problem som gör att endast en Bluetooth Basic Rate-enhet fungerar korrekt på vissa Bluetooth-styrenheter efter installation av uppdateringen från 13 augusti 2019.
  • Åtgärdar ett problem som orsakar felet 0x7E när du ansluter Bluetooth-enheter efter att ha installerat uppdateringen från 11 juni 2019. 
  • Skyddar mot säkerhetsrisker av typen Intel® Processor Machine Check Error (CVE-2018-12207). Använd registerinställningen enligt beskrivningen i KB-artikeln. (Den här registerinställningen är inaktiverad som standard.)
  • Skyddar mot säkerhetsrisker av typen Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) Transaction Asynchronous Abort (CVE-2019-11135). Använd registerinställningarna enligt beskrivningen i artiklarna för Windows-klient och Windows Server. (Dessa registerinställningar är aktiverade som standard för Windows-klientoperativsystem, men inaktiverade för Windows Server-operativsystem.)
  • Åtgärdar ett problem med tillfälliga användarprofiler i en miljö där användarprofildiskar (UPD) distribueras och cachelagrade centrala profiler inte tas bort när principen Ta bort cachelagrade kopior av centrala profiler är aktiverad.
  • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Microsoft Graphics Component, indata och sammansättning i Windows, Windows Cryptography, virtualisering i Windows, Windows kernel, Windows Datacenter Networking och Microsoft JET Database Engine.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

  • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.
  • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar starkt att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av den samlade uppdateringen och Microsofts säkerhetskorrigeringar. 

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4524445) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal Tillgänglig Nästa steg
Windows Update och Microsoft Update. Ja Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update.
Microsoft Update Catalog Ja Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.
WSUS (Windows Server Update Services) Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4525243