11 februari 2020 – KB4537820 (månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4534310 (från 14 januari 2020), och den åtgärdar följande problem:

  • Säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Graphics Component, indata och sammansättning i Windows, Windows Media, Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Hyper-V, Windows Core Networking, Windows Peripherals, nätverkssäkerhet och containrar i Windows, Windows-lagring och -filsystem, Microsoft Scripting Engine och Windows Server.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning
När du har installerat uppdateringen och startat om enheten kan det hända att du får felmeddelandet "Det gick inte att konfigurera Windows-uppdateringar. Ändringar återställs. Stäng inte av datorn" och det kan stå att uppdateringen misslyckades i uppdateringshistoriken.

Detta är förväntat i följande fall:

  • Om du installerar den här uppdateringen på en enhet som kör en utgåva som inte stöds för ESU. En fullständig lista över utgåvor som stöds finns i KB4497181.
  • Om ingen ESU MAK-tilläggsnyckel har installerats och aktiverats. 

Om du har köpt en ESU-nyckel och får det här problemet kontrollerar du att alla förutsättningar har uppfyllts och att nyckeln har aktiverats. Information om aktivering finns i det här blogginlägget. Information om förutsättningar finns i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen i den här artikeln.

Vissa åtgärder, till exempel byte av namn, som du utför på filer eller mappar på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

  • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.
  • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.
Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen


Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Om du installerar dessa uppdaterar förbättras tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och risken minskar för problem vid installation av den samlade uppdateringen och Microsofts säkerhetskorrigeringar.

  1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som är endast SHA-2-signerade.
  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 10 september 2019. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som är endast SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.
  3. SSU från 14 januari 2020 (KB 4536952) eller senare. Om du vill hämta det fristående paketet för denna SSU-version kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog
  4. Licensförberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) (KB4538483) släpptes 11 februari 2020. Du kommer att erbjudas ESU-licensförberedelsepaketet från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste SSU-versionen (KB4537829) efter att du installerat objekten ovan. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är en ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack-uppdateringar (SSU): Vanliga frågor.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal Tillgänglig Nästa steg
Windows Update och Microsoft Update Ja Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update om du är en ESU-kund.
Microsoft Update Catalog Ja Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.
WSUS (Windows Server Update Services) Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7, Windows Thin PC

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4537820