XL: Hantera skadade Excel-filer genom att spara i SYLK-format

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

Om du misstänker att en Microsoft Excel-fil är skadad och du kan öppna filen kan du "filtrera" den med följande metod. Med denna metod sparas inte kalkylbladselement som inte är tillgängliga i Microsoft Excel version 2.x. Grafikobjekt sparas till exempel inte.

Mer Information

Använd den metod som är avsedd för din version av Excel.

Microsoft Excel 7.x och 97

 1. Öppna den fil som verkar vara skadad.
 2. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 3. Klicka på SYLK (Symbolisk länk) i listan Filformat och sedan på Spara.

  Obs! Endast det aktiva bladet i arbetsboken sparas när du använder SYLK-filformatet. Klicka på OK i det varningsmeddelande som visas när du sparar i SYLK-format.
 4. Klicka på Stäng på Arkiv-menyn. När du klickar på Stäng varnas du för att den fil du stänger inte är sparad i normalt Microsoft Excel-format. Klicka på Nej om du vill spara den som en SYLK-fil.

  Om du klickar på Ja sparas filen igen i normalt Microsoft Excel-format, och ingen filinformation tas bort.
 5. Klicka på Öppna på Arkiv-menyn.
 6. Markera den SLK-fil som du valde i steg 3 och klicka på Öppna.

  Obs! För att se SLK-filen måste du kanske klicka på Alla filer (*.*) i listan Filformat.
 7. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 8. Klicka på Microsoft Excel-arbetsbok (*.xls) i rutan Filformat och sedan på Spara.

Microsoft Excel för Windows 4.0 och 5.0

 1. Öppna den fil som verkar vara skadad.
 2. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 3. Klicka på SYLK (Symbolisk länk) i listan Filformat och sedan på OK.

  Obs! Endast det aktiva bladet i arbetsboken sparas när du använder SYLK-filformatet. Klicka på OK i det varningsmeddelande som visas när du sparar i SYLK-format.
 4. Klicka på Stäng på Arkiv-menyn. När du klickar på Stäng varnas du för att den fil du stänger inte är sparad i normalt Microsoft Excel-format. Klicka på Nej om du vill spara den som en SYLK-fil.
 5. Klicka på Öppna på Arkiv-menyn.
 6. Markera den SLK-fil som du sparade i steg 3 och klicka på OK.

  Obs! För att se SLK-filen måste du kanske klicka på Alla filer (*.*) i listan Filformat.
 7. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 8. Om du använder Microsoft Excel 4.0:

  Klicka på Normal i listan Filformat och sedan på OK.

  Eller

  Om du använder Microsoft Excel 5.0:

  Klicka på Microsoft Excel-arbetsbok i listan Filformat och sedan på OK.

Microsoft Excel för Macintosh 5.0 och 98

 1. Öppna den fil som verkar vara skadad.
 2. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 3. Klicka på SYLK (Symbolisk länk) i listan Filformat.
 4. Skriv in ett nytt namn på filen i rutan Spara som och klicka sedan på Spara.

  Obs! Endast det aktiva bladet i arbetsboken sparas när du använder SYLK-filformatet. Klicka på OK i det varningsmeddelande som visas när du sparar i SYLK-format.
 5. Klicka på Stäng på Arkiv-menyn. När du klickar på Stäng varnas du för att den fil du stänger inte är sparad i normalt Microsoft Excel-format. Klicka på Nej om du vill spara den som en SYLK-fil.
 6. Klicka på Öppna på Arkiv-menyn.
 7. Markera den fil som du sparade i steg 4 och klicka på Öppna.

  Obs! För att se filen måste du klicka på Läsbara filer i listan Filformat.
 8. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 9. Klicka på Microsoft Excel-arbetsbok i listan Filformat och sedan på Spara.

Tidigare versioner (Windows och Macintosh)

 1. Öppna den fil som verkar vara skadad.
 2. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 3. Klicka på Alternativ, på SYLK i rutan Filformat, på OK och sedan på OK igen.
 4. Klicka på Stäng på Arkiv-menyn. När du klickar på Stäng varnas du för att den fil du stänger inte är sparad i normalt Microsoft Excel-format. Klicka på Nej om du vill spara den som en SYLK-fil.
 5. Klicka på Öppna på Arkiv-menyn.
 6. Om du använder Microsoft Excel för Windows:

  Skriv *.slk i rutan Filnamn. Markera sedan SLK-filen och klicka på OK.

  Eller

  Om du använder Microsoft Excel för Macintosh:

  Markera SLK-filen och klicka på Öppna.
 7. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.
 8. Klicka på Alternativ. Klicka sedan på Normal i rutan Filformat och OK.
 9. Klicka på OK (Microsoft Excel för Windows) eller Spara (Microsoft Excel för Macintosh).
Om filen fortfarande verkar vara skadad när du har sparat den i SYLK-format kan du kopiera hela innehållet och klistra in det i ett nytt kalkylblad.

Om ingen av dessa metoder löser problemet kan du installera Microsoft Excel på en annan dator för att avgöra om dina Microsoft Excel-diskar är skadade. Om diskarna fungerar som de ska på en annan dator kan problemet bero på annan maskinvara eller mjukvara på den dator där problemet med Microsoft Excel finns.

Möjliga orsaker till filskador kan vara att

 • Du använder ett minnesresident Windows-program eller ett tilläggsprogram för Macintosh som orsakar att data lagras på fel sätt i minnet eller på disk.
 • Du använder ett inkompatibelt diskpartitioneringsprogram.
 • Dina Microsoft Excel-diskar är skadade.
Egenskaper

Artikel-id: 45557 – senaste granskning 21 apr. 2005 – revision: 1

Feedback