WD: extrahera inbäddade bilder från ett Word-dokument


Skrev


Beth Melton MVP

FRI SKRIVNING FRÅN COMMUNITY SOLUTIONS


MICROSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER GÖR INGA SYNPUNKTER OM LÄMPLIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN HOS INFORMATIONEN OCH RELATERADE BILDER SOM FINNS HÄR. ALL SÅDAN INFORMATION OCH LIKNANDE GRAFIK TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER. MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DESSA UPPGIFTER OCH NÄRLIGGANDE GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, WORKMANLIKE ANSTRÄNGNING, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. DU GODKÄNNER SÄRSKILT ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKULLE MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIG FÖR NÅGOT DIREKT, INDIREKT, PUNITIVE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER EVENTUELLA SKADOR, TILL EXEMPEL, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR PÅ FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN INFORMATION OCH NÄRLIGGANDE GRAFIK SOM FINNS HÄR, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM AVTAL, FÖRSUMMELSE, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTAT OM MÖJLIGHETEN ATT SKADA.

Tips


Word-dokument som innehåller inbäddade bilder kan inte enkelt extraheras. Om du försöker att kopiera och klistra in bilderna visas bilder i dålig kvalitet eller om du har för många bilder för att kopiera dem individuellt. Om du vill extrahera inbäddade bilder från ett Word-dokument sparar du dokumentet som en webb sida på följande sätt: 1. Klicka på Spara som webb sida2 på Arkiv -menyn. I den nedrullningsbara List rutan Välj webb sida (*. htm; *. html) extraheras de från dokumentet och placeras i mappen <DocumentName>_files på samma plats som den sparade webb sidan. Informationen i den här artikeln gäller Microsoft Word 97, Microsoft Word 2000, Microsoft Word 2002 och Microsoft Word 2003