Konvertera datum/tid-attribut i Active Directory till standardtidformatet

Gäller för: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Web EditionMicrosoft Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems

Skapad av:


Shijaz Abdullas MVP

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR GEMENSKAPENS LÖSNINGAR INNEHÅLL


MICROSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER GÖR INGA UTSAGOR OM LÄMPLIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHETEN AV DEN INFORMATION OCH RELATERAD GRAFIK SOM FINNS HÄRI. SÅDAN INFORMATION OCH RELATERAD GRAFIK TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER. MICROSOFT ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED HÄNSYN TILL DENNA INFORMATION OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL MICROSOFT ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE SKADOR ELLER NÅGON SKADA INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSLUTNA MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA INFORMATION OCH RELATERAD GRAFIK SOM FINNS HÄRI , BASERAT PÅ KONTRAKT, SKADESTÅNDSANSVAR, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SKADOR.

SAMMANFATTNING


Den här artikeln beskrivs hur attribut som innehåller ett värde för datum/tid kan konverteras till vanliga meningsfulla datum-och tidsformat.

Sammanfattning


Datum/tid-värden lagras i Active Directory som antal 100 nanosekunder intervall som har gått sedan 0 timme på 1 januari 1601 till datum/tid som finns. Tiden lagras alltid i Greenwich Mean Time (GMT) i Active Directory. LastLogon, LastLogonTimestamp och LastPwdSetär några exempel på Active Directory-attribut som lagrar värden för datum/tid. Vissa konvertering krävs för att få datum/tid-värde som lagras i dessa attribut i ett standardformat. Den här artikeln beskrivs hur du kan göra konverteringen.

Förfarande


  1. Hämta värdet för Active Directory-attribut som du vill konvertera. Det finns många sätt att extrahera värden för attribut i Active Directory. En metod är att använda ADSI-redigering.
  2. Öppna Kommandotolken.
  3. Skriv följande kommando: w32tm.exe /ntte [tid i Windows NT tidsformat]
  4. Datum/tid-värdet konverteras till lokal tid och visas.

Exempel


Kommandot
 
W32tm.exe /ntte 128271382742968750
 
ger
 
148462 05:57:54.2968750 - 2007-6-24 8:57:54: 00 (lokal tid)
 
på en dator i en annan tidszon är tre timmar före Greenwich Mean Time (GMT + 3:00). Observera att den första halvan av utdata visas tiden i GMT (05: 57:54) och omvandlar den genom att lägga till tidszonen Offset (8: 57:54).