Vad betyder det när jag får ett script-fel?

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Symptom

Då och då händer det att man får upp en stor grå dialogruta på skärmen, som säger någonting om att det har uppstått ett fel i scriptet man försöker köra. Man får dessutom en fråga om man vill fortsätta att köra script på den sidan.

Lösning

Lösningsförslag 1


Det finns två typer av script; Server-script och klient-script. Om man läser felmeddelandet så kan man oftast utläsa vilket det är. Om det t.ex. står någonting om ASP (Active Server Pages) så är det oftast Server-script. Om det är server-script så kan man kontakta Webmastern för den servern för mer hjälp.

Lösningsförslag 2


Om det däremot är ett klient-fel så kan man se över sina inställningar i Visa/Inställningar/Avancerat respektive Säkerhets - menyerna. Och se efter om man tillåter script att köras eller ej.

Det kan också vara så att det faktiskt är fel i scriptet, detta kan man endast faställa tillsammans med den som har skapat sidan om man inte själv är duktig på script-programmering.
Egenskaper

Artikel-id: 730028 – senaste granskning 8 juni 1998 – revision: 1

Feedback