Det går inte att ändra språk eller layout för tangentbordet i Windows 95/98.

Symptom

Varför går det inte att ändra språk eller layout för mitt tangentbord?


Lösning

När du vill ändra inställningarna för ditt tangentbord på Kontrollpanelen kan något av följande inträffa:

- Meddelandet "En gammal tangentbordsdrivrutin har identifierats. Den här fliken har inaktiverats." visas.

- På fliken Språk är listan över installerade språk och tangentbordslayouter tom och inga ändringar kan göras.

Dessa problem uppstår om följande registernyckel saknas eller är skadad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\keyboard layouts
Det enda du kan göra för att åtgärda problemet är att installera om Windows 95 eller Windows 98 i samma mapp som den nuvarande installationen.MER INFORMATION
Om du vill spara avinstallationsinformation innan Windows installeras om kan du läsa mer om detta i följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Q195384 -
Om ditt operativsystem är Windows 95 och Internet Explorer 4.0 finns installerat så finns mer information om hur du installerar om i följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Q174549 -
Egenskaper

Artikel-id: 730303 – senaste granskning 30 dec. 2004 – revision: 1

Feedback