Använda IPCONFIG för att uppdatera DNS-värden

Symptom

Kan jag uppdatera DNS-värden utan att starta om datorn?

Lösning

När du arbetar med externa DNS-värden i Windows 2000 Server så uppdateras inte DNS-värden som du tidigare har besökt. Detta beror på att servern lagrar informationen i ett cacheminne för att hanteringen av framtida DNS-förfrågningar ska gå snabbare. Med hjälp av verktyget IPconfig.exe kan du dock ändra på detta. Om du skriver ipconfig /displaydns vid en kommandotolk så visas en lista över de DNS-värden som finns lagrade i cacheminnet. Om du skriver kommandot ipconfig /registerdns så hämtas alla värden i cacheminnet på nytt och därmed träder eventuella ändringar i kraft. Du kan också tömma cacheminnet genom att skriva ipconfig /flushdns.

Obs! När tiden för TTL går ut för ett DNS-värde så uppdateras det automatiskt och ändringarna träder i kraft. Med hjälp av IPconfig.exe kan du dock tvinga ändringarna att träda i kraft omedelbart.
Egenskaper

Artikel-id: 730463 – senaste granskning 19 juli 2000 – revision: 1

Feedback