Skriptfel vid användning av Internet Explorer 6

Symptom

Vid användning av Commerce Server Business Desk Product Picker visas följande felmeddelande:
Skriptfel i Internet Explorer

Ett fel har uppstått i skriptet på den här sidan.

Rad: 1559
Tecken: 4
Fel: Uttrycket returnerar inte en DOM-nod. ./<-- Kod: 0
URL: http://<servernamn>/<bizdesk>/Catalogs/Editor/dlg_ProductPicker.asp?mode=CAMPAIGNS

Vill du fortsätta att köra skript på den här sidan?

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Version   Storlek    Filnamn ------------------------------------------------------ 25-jul-2003 23:23 6.0.3790.72 2 917 376 Mshtml.dll 

Förutsättningar

Det finns inga förutsättningar.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn för att installera snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 810395 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback