Felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas vid försök att öppna en mapp

Symptom

Vid försök att öppna en mapp i Microsoft Windows XP visas följande felmeddelande, där Mapp är namnet på mappen som inte går att öppna:
Mapp är inte tillgänglig. Åtkomst nekad.

Obs! Om du använder Windows 7 eller Windows Vista bör du läsa följande artikel på Microsoft-webbplatsen:

För Windows 7Hur öppnar jag en fil om jag får ett meddelande om nekad åtkomst?

För Windows VistaFelsöka "Åtkomst nekad" vid öppning av filer eller mappar 

Orsak

Det här problemet kan uppstå om mappen du inte kan öppna har skapats på en NTFS-filsystemvolym med hjälp av en tidigare Windows-installation och Windows XP sedan har installerats. Problemet kan uppstå även om du anger rätt användarnamn och lösenord och beror på att säkerhets-ID för användaren har ändrats. Även om du använder samma användarnamn och lösenord stämmer ditt säkerhets-ID inte längre med säkerhets-ID för ägaren till mappen du inte kan öppna.

Fastän du använder samma användarnamn och lösenord har du till exempel kanske inte längre behörighet att öppna mappen när du har gjort följande:
 1. Innan du installerar Windows XP Professional ändrar du den faktiska platsen, eller målplatsen, för mappen Mina dokument till en annan volym.
 2. Du formaterar den primära partitionen.
 3. Du installerar Windows XP Professional.

Lösning

För att lösa problemet måste du stänga av förenklad fildelning och bli ägare till mappen.
 1. Så här stänger du av förenklad fildelning:
  1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Visning.
  3. Avmarkera Använd förenklad fildelning (rekommenderas) under Avancerade inställningar och klicka på OK.
 2. Högerklicka på mappen du vill bli ägare till och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på OK i Säkerhet-meddelandet (om något sådant visas).
 4. Klicka på Avancerat och sedan på fliken Ägare.
 5. Klicka på ditt användarnamn i listan Namn, Administratör om du är inloggad som administratör, eller på gruppen Administratörer.

  Om du vill bli ägare till innehållet i mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 6. Klicka på OK.

  Du kan få följande meddelande, där Mapp är namnet på mappen du vill bli ägare till:
  Du har inte behörighet att läsa innehållet i katalogen Mapp. Vill du ersätta katalogbehörigheterna med Fullständig behörighet? Alla behörigheter kommer att ersättas om du klickar på Ja.
 7. Klicka på Ja.
 8. Klicka på OK och ange sedan önskade behörigheter och säkerhetsinställningar för mappen och dess innehåll.

Mer Information

Om du vill veta mer om fil- och mappbehörigheter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

161275 Samverkan mellan fil- och mappsäkerhet på NTFS-volymer (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 810881 – senaste granskning 10 juni 2013 – revision: 1

Feedback