Meddelandet "Du kan nu stänga av datorn" visas vid försök att stänga av datorn

Symptom

När du försöker stänga av en dator med Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 2000 slutar den svara, och följande meddelande visas:
Du kan nu stänga av datorn

Orsak

En eller flera av följande förutsättningar måste föreligga:
 • Datorn stöder avancerade energisparfunktioner (APM), men det ACPI-kompatibla (Advanced Configuration and Power Interface) BIOS (Basic Input/Output System) är inte korrekt konfigurerat för automatisk avstängning av strömmen.
 • Under en uppgradering av operativsystemet identifieras inte att datorn är ACPI-kompatibel.
 • En OEM-drivrutin eller OEM-tjänst hindrar korrekt avstängning av datorn.
 • Datorn är inte ACPI-kompatibel.

Lösning

Lös problemet så här:

Steg 1: Aktivera stöd för avancerade energisparfunktioner

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och dubbelklicka på Energialternativ.

  Obs! Om du använder Windows XP klickar du på Växla till klassiskt lägeKontrollpanelen för att enklare kunna följa de här instruktionerna.
 2. Klicka på fliken APM.

  Obs! Om du använder flera bildskärmar är fliken APM kanske inte tillgänglig.
 3. Välj Aktivera stöd för avancerade energisparfunktioner (APM) och klicka på OK.

Steg 2: Kontrollera att datorns CMOS/BIOS-inställningar är riktiga

Varning! De här åtgärderna kan innebära ändring av inställningar för CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) och BIOS (Basic Input/Output System). Felaktiga ändringar av datorns BIOS kan medföra allvarliga problem. Alla ändringar av datorns CMOS-inställningar sker på egen risk.

Felaktiga eller skadade CMOS- och BIOS-inställningar kan orsaka start- och avstängningsproblem. Information om CMOS- och BIOS-inställningar för datorn samt kontroll och ändring av inställningarna finns i dokumentationen för datorn eller kan fås från datortillverkaren. Datortillverkaren kan ge information om den senaste BIOS-uppdateringen för datorn.

Steg 3: Kontrollera att datorn är ACPI-kompatibel

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på System.
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
 3. Expandera grenen Dator. En specifikation av följande slag visas:
  • ACPI Multiprocessor PC
  • ACPI Uniprocessor PC
  • ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC
  • Compaq SystemPro Multiprocessor eller 100 % kompatibel
  • MPS Uniprocessor PC
  • MPS Multiprocessor PC
  • Standard-PC
  Om datorn anges som ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC går du till "Steg 4: Om datorn är ACPI-kompatibel".


  Om datorn betecknas som Standard-PC uppstår problemet. Det kan dock vara möjligt att undvika problemet. Gå till "Steg 5: Om datorn inte är ACPI-kompatibel".

  Om datorn betecknas som Standard-PC, men du är säker på att den är ACPI-kompatibel, går du till "Steg 4: Om datorn är ACPI-kompatibel".

Steg 4: Om datorn är ACPI-kompatibel

Om datorn är ACPI-kompatibel gör du följande:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 2. Se om något av följande program är installerat:
  • Drivrutiner för Logitech-möss
  • Adaptec/Roxio-program
  • Zone Alarm
 3. Om något av de här programmen är installerat hämtar du en uppdaterad version från programtillverkaren eller tar tillfälligt bort programmet.
 4. Stäng av datorn och se om problemet är borta.
 5. Om problemet kvarstår använder du Aktivitetshanteraren för att ta reda på vilka program som körs på datorn. Avsluta alla program i Aktivitetshanteraren manuellt. Stäng sedan av och starta om datorn och se om avstängningsproblemet är borta. Gör så här: 

  Obs! Alla program som körs på datorn finns kanske inte med i listan på fliken Program i Aktivitetshanteraren.
  1. Tryck på CTRL+ALT+DELETE, och klicka sedan på Aktivitetshanteraren.
  2. Klicka på fliken Program.
  3. Klicka på programmet du vill avsluta i kolumnen Aktivitet och sedan på Avsluta aktivitet.
  4. Avsluta Aktivitetshanteraren.
  5. Stäng av datorn.
 6. Om problemet kvarstår hämtar du de senaste drivrutinerna för ytterligare enheter på datorn, till exempel grafik- och ljudkort. Information om hur du kontaktar leverantören finns på följande Microsoft-webbplats: De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
 7. Om problemet kvarstår när du har installerat de senaste drivrutinerna kan du kanske lösa det genom att byta drivrutinen för objektet under Dator, så att datorn blir ACPI-kompatibel.

  Viktigt! I de här instruktionerna ingår information om byte av HAL-drivrutinen (Hardware Abstraction Layer). Innan du går vidare kontrollerar du att datorn är ACPI-kompatibel och att du kan återställa Windows om det uppstår ett problem.


  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  237556 Felsökning av HAL-problem i Windows 2000

  Varning! Felaktiga ändringar av HAL kan orsaka allvarliga problem som gör att du måste installera om operativsystemet. Försök inte byta ut en standard-HAL mot en ACPI-HAL om du inte är säker på att datorn är ACPI-kompatibel. Kontrollera till exempel att ACPI-HAL stöds innan du uppgraderar operativsystemet, eller kontrollera att datorn stöder ACPI genom att inspektera BIOS. Felaktiga ändringar av HAL kan medföra att datorn inte startar. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakas av felaktiga ändringar av HAL kan lösas. Ändra HAL på egen risk.

  Gör så här om du är säker på att datorn är ACPI-kompatibel:
  1. Dubbelklicka på SystemKontrollpanelen.
  2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
  3. Expandera grenen Dator och dubbelklicka på det HAL som hittas. Du kan till exempel dubbelklicka på Standard-PC.
  4. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

   Obs! Du kan bara ändra eller uppdatera HAL från Enhetshanteraren under Datortyp när du byter från en standard-PC-HAL till en ACPI-HAL. Om du byter från en ACPI-HAL till en standard-HAL kan du kanske inte starta datorn.

Steg 5: Om datorn inte är ACPI-kompatibel

Om datorn inte är ACPI-kompatibel kan du kanske undvika problemet genom att installera NT APM/Legacy-enheten. Innan du installerar NT APM/Legacy-enheten måste du först inaktivera Microsoft ACPI-enheten om den är installerad.

Så här inaktiverar du Microsoft ACPI-enheten:
 1. Öppna Kontrollpanelen och dubbelklicka på System.
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
 3. Klicka på Visa dolda enheterVisa-menyn.
 4. Expandera Icke-Plug and Play-drivrutiner.
 5. Gör något av följande:
  • Om Microsoft ACPI Driver inte finns med:

   I grenen NT APM/Legacy Support i enhetsträdet visas objektet NT Apm/Legacy Interface Node. Ett rött X anger att det är inaktiverat.

   Högerklicka på NT Apm/Legacy Interface Node och klicka på Aktivera.

   När du har gjort detta stängs Windows av på rätt sätt.
  • Om Microsoft ACPI Driver finns med gör du så här:
   1. Dubbelklicka på Microsoft ACPI Driver.
   2. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Inaktiverad i rutan Typ.
   3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn.
   4. När Windows startar om upprepar du de här åtgärderna för att öppna dialogrutan Egenskaper för Microsoft ACPI Driver och klickar på fliken Drivrutin.

    Kontrollera följande:
    • Inaktiverad visas i rutan Typ.
    • Stoppad visas i avsnittet Status.
    När du har kontrollerat att Microsoft ACPI Device är inaktiverat fortsätter du med följande åtgärder för installation av NT APM/Legacy-enheten:
   5. Öppna Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till maskinvara.
   6. När sökning efter ny maskinvara upphör i Maskinvaruguiden klickar du på Ja, jag har redan anslutit maskinvaran och sedan på Nästa.
   7. Rulla längst ned i listan Installerad maskinvara, klicka på Lägg till en ny maskinvaruenhet och klicka på Nästa.
   8. Klicka på Installera den maskinvara som jag väljer manuellt i en lista (avancerat) och sedan på Nästa.
   9. Klicka på NT Apm/Legacy Support under Vanliga maskinvarutyper och sedan på Nästa.
   10. Klicka på NT Apm/Legacy Interface Node och Nästa.
   11. Klicka på Nästa igen och sedan på Slutför.
Datorn kommer nu att stängas av på rätt sätt.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Mer Information

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

266169 Felsökning av problem med vänteläge, viloläge och avstängning i Windows 2000

257562 Vänte- och viloläge är inte tillgängliga vid användning av standard-VGA

313290 Datorn stängs inte av efter uppgradering till Windows XP

237551 Avancerade energisparfunktioner inaktiveras med Terminal Services

259889 Vänteläge är inte tillgängligt i flerprocessorkonfiguration

255182 Fliken Viloläge är inte tillgänglig i Energialternativ på Kontrollpanelen

197477 Det gick inte att försätta systemet i vänteläge eftersom...

257199 Meddelande om drivrutinsfel visas när datorn försätts i vänte- eller viloläge

247480 Felmeddelande efter inställning av viloläge på dator med modem

247290 APM-viloläge saknas på datorer utan batteri

252471 Felmeddelande: Hantering av flyttbar lagringsmedia (RSM) vägrade utföra en begäran att försätta systemet i vilo- eller vänteläge

259623 Vänteläge är tillgängligt på datorer med ett batteri eller ACPI

211205 Bärbara Dell- och IBM-datorer kan inte inaktiveras

247238 Vänteläge vid avslutande inte tillgängligt i IBM ThinkPad 380XD med aktiverat APM

211271 Windows 2000 kan inte försättas i viloläge efter installation eller avinstallation av McAfee AntiVirus 3.1.4

Egenskaper

Artikel-id: 810903 – senaste granskning 27 juni 2014 – revision: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

Feedback