Fastställa en Winsock2-skada och återställa datorn i Windows Server 2003, Windows XP och Windows Vista

Symptom

Vid försök att frigöra och förnya IP-adressen med hjälp av programmet Ipconfig (Ipconfig.exe) visas något av följande felmeddelanden.
Meddelande 1
Ett fel uppstod när gränssnittet 'Internet' skulle förnyas: En åtgärd försökte utföras på något som inte är en socket.
Meddelande 2
Ett fel uppstod när gränssnittet Anslutning till lokalt nätverk skulle förnyas: Det gick inte att läsa in eller initiera den begärda tjänstprovidern.
När du startar Internet Explorer visas följande felmeddelande:
Sidan kan inte visas
När du använder datorn visas kanske följande felmeddelande:
Initieringsfunktionen INITHELPERDLL i IPMONTR.DLL startade inte. Felkod: 10107
Vidare har du kanske ingen IP-adress eller APIPA-adress (Automatic Private IP Addressing), och du får kanske IP-paket men kan inte skicka några.

När du använder kommandot ipconfig /renew kan följande felmeddelanden visas.

Meddelande 1
Ett fel uppstod när gränssnittet Anslutning till lokalt nätverk skulle förnyas: en åtgärd försökte utföras på något som inte är en socket. Det gick inte att få kontakt med drivrutinen Felkod 2.
Meddelande 2
Åtgärden misslyckades eftersom inget kort är i tillåtet tillstånd för den här åtgärden.
Meddelande 3
Åtgärden som försökte utföras stöds inte för den typ av objekt som refererades.
När du klickar på Visa dolda enheter i Enhetshanteraren anges TCP/IP-protokolldrivrutinen som inaktiverad under Icke-Plug and Play-drivrutiner, och felkod 24 visas.

När en fjärranslutning skapas kan det hända att följande felmeddelande visas:
Fel 720: Inga PPP-kontrollprotokoll konfigurerade

Orsak

Dessa problem kan uppstå om Winsock registernycklar är skadade eller korrupta.

Manuella åtgärder för att avgöra om Winsock2-nyckeln är skadad för Windows XP-användare

För att avgöra om symtomen orsakas av ett problem med Winsock2-nyckeln använder du någon av följande metoder.

Metod 1: Använd verktyget NetdiagFör att kunna använda Netdiag måste du installera supportverktygen för Microsoft Windows XP enligt följande instruktioner.

Obs!
 • Om du redan har installerat supportverktygen går du till den andra åtgärden i det här avsnittet.
 • Om du inte har installerat supportverktygen och inte har installations-CD:n för Windows XP går du till metod 2.
 1. Sätt in installations-CD:n för Windows XP och leta upp mappen Support\Tools.
 2. Dubbelklicka på filen Setup.exe.
 3. Följ instruktionerna på skärmen tills du kommer till Ange installationstyp.
 4. Klicka på Fullständig på skärmen Ange installationstyp och klicka på Nästa.
Gör följande när installationen är klar:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv Command och klicka på OK.
 2. Skriv netdiag /test:winsock och tryck på RETUR.
Netdiag ger testresultat för flera nätverkskomponenter, inklusive Winsock. Om du vill veta mer om testet kan du använda /v i slutet av netdiag-kommandot: netdiag /test:winsock /v

Metod 2: Använd programmet Msinfo32

Obs! Använd den här metoden endast om du inte har någon installations-CD för Windows XP och inte har installerat supportverktyg.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv Msinfo32 och klicka på OK.
 2. Expandera Komponenter, expandera Nätverk och klicka på Protokoll.
 3. Det finns tio olika avdelningar under Protokoll. Avsnittsrubrikerna innehåller följande namn om Winsock2-nyckeln är oskadad:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Om namnen skiljer sig från namnen i den här listan är Winsock2-nyckeln skadad, eller så har du installerat ett tillägg från en annan tillverkare, till exempel ett proxyprogram.
Om du har installerat ett tillägg från en annan tillverkare ersätts bokstäverna "MSAFD" i listan av namnet på tillägget.

Om det finns mer än tio avdelningar i listan har du installerat tillägg från andra tillverkare.

Om det finns mindre än tio avsnitt saknas information.


Obs! De här posterna representerar en installation med endast TCP/IP-protokollet. Du kan ha en fungerande Winsock och se ytterligare poster om ett annat protokoll är installerat. Om du till exempel installerar NWLink IPX/SPX syns ytterligare 7 avdelningar, så att det totala antalet blir 17. Nedan återges ett exempel på en rubrik för en av de nya avdelningarna:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Varje ny avdelning som skapas genom installation av NWLink IPX/SPX börjar dessutom med "MSAFD". Därför finns det fortfarande bara två avdelningar som inte börjar med dessa bokstäver.


Om Netdiag-testet misslyckas, eller om du bestämt att det finns Winsock-korruption genom att titta på Msinfo32 måste du reparera Winsock2-nyckeln med hjälp av stegen i nästa avsnitt.

Vill att vi ska återställa Winsock-inställningarna åt dig, gå till avsnittet "Lös det åt mig". För att återställa Winsock-inställningarna själv, gå till avsnittet "Jag löser det själv".

Lös det åt mig

För att återställa Winsock-inställningar automatiskt, klicka på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtningoch följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs!Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet "Löste det här problemet?".

Jag löser det själv

Manuella åtgärder för att återhämta sig från Winsock2-korruption

Windows XP med Service Pack 2-anvisningar

För att reparera Winsock om du har Windows XP Service Pack 2 (SP2) installerat, skriv netsh winsock reset vid kommandotolken och tryck på RETUR.

Obs! Starta om datorn när du har kört det här kommandot. För datorer med Windows XP SP2 finns det dessutom ett nytt netsh-kommando som kan återskapa Winsock-nyckeln. Mer information finns på följande webbplats: VarningProgram som kommer åt eller övervakar Internet, t.ex. antivirus, brandvägg eller proxyklienterna kan påverkas negativt när du kör kommandot netsh winsock reset. Om du har ett program som inte längre fungerar korrekt efter att du använt den här lösningen ska du installera om programmet för att återställa funktionaliteten.

Obs! Om dessa steg inte löser problemet, följ stegen i nästa avsnitt.

Windows XP utan Service Pack 2-anvisningar

För att reparera Winsock om du inte har Windows XP SP2 installerat, ta bort skadade registernycklar, och installera sedan om TCP / IP-protokollet.
Steg 1: Ta bort de skadade registernycklarna
ViktigtDet här avsnittet, den här metoden eller den här uppgiften innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du vill veta mer om säkerhetskopiering av registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP och Windows Vista

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp följande nycklar i Registereditorn, högerklicka på varje nyckel och klicka sedan på Ta bort:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
Obs! Starta om datorn när du har tagit bort Winsock-nycklarna. Då skapas nya shell-poster för de båda nycklarna. Om du inte startar om datorn när du har tagit bort Winsock-nycklarna fungerar inte följande åtgärder på rätt sätt.
Steg 2: Installera TCP/IP
 1. Högerklicka på nätverksanslutningen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Installera.
 3. Klicka på Protokoll och sedan på Lägg till.
 4. Klicka på Diskett finns.
 5. Skriv C:\Windows\inf och klicka på OK.
 6. Klicka på Internet Protocol (TCP/IP) i listan över protokoll och klicka sedan på OK.

  Om Internet Protocol (TCP/IP) inte visas gör du följande:
  1. Klicka på Start och sedan på Sök.
  2. Klicka på Fler avancerade alternativ i rutan Sökassistenten.
  3. Markera följande tre kryssrutor:
   • Sök i systemmappar
   • Sök i dolda filer och mappar
   • Sök i undermappar
  4. Skriv nettcpip.inf i rutan Hela eller en del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
  5. Högerklicka på Nettcpip.inf i resultatrutan, och klicka sedan på Installera.
 7. Starta om datorn.

Manuella åtgärder för att ta reda på om Winsock2-nyckeln är skadad för användare av Windows Vista

 1. Klicka Start, klicka Kör, skriv Msinfo32, och klicka sedan på OK.
 2. Expandera Komponenter, expandera Nätverk, och klicka sedan på Protokoll.
 3. Tio avsnitt visas under Protokoll . Avsnittsrubrikerna innehåller följande namn om Winsock2-nyckeln är oskadad:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP-tjänstprovider
  • RSVP TCP-tjänstprovider
  • RSVP UDPv6-tjänstprovider
  • RSVP TCPv6-tjänstprovider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Om namnen skiljer sig från namnen i den här listan är Winsock2-nyckeln skadad, eller så har du installerat ett tillägg från en annan tillverkare, till exempel ett proxyprogram.
Om du har installerat ett tillägg från en annan tillverkare ersätts bokstäverna "MSAFD" i listan av namnet på tillägget.

Om det finns mer än tio avdelningar i listan har du installerat tillägg från andra tillverkare.

Om det finns mindre än tio avsnitt saknas information.


Obs! De här posterna representerar en installation med endast TCP/IP-protokollet. Du kan ha en fungerande Winsock och se ytterligare poster om ett annat protokoll är installerat. Till exempel, om du installerar NWLink IPX/SPX, kommer du att se ytterligare 7 sektioner, för totalt 17. Nedan finns en exempelrubrik på ett av de nya avsnitten:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Varje ny avdelning som skapas genom installation av NWLink IPX/SPX börjar dessutom med "MSAFD". Därför finns det fortfarande bara två avdelningar som inte börjar med dessa bokstäver.


Om Netdiag-testet misslyckas, eller om du bestämt att det finns Winsock-korruption genom att titta på Msinfo32 måste du reparera Winsock2-nyckeln med hjälp av stegen i nästa avsnitt.

Manuella steg för att återställa från Winsock2-korruption för Windows Vista-användare

Winsock-korruption kan orsaka anslutningsproblem. Lös problemet med hjälp av Nätverksdiagnostik i Windows Vista så här:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Nätverk.
 2. Klicka på Nätverks- och delningscenter.
 3. I Nätverks- och delningscenter klickar du på Diagnostisera och reparera.
Obs! Du kan även få tillgång till Nätverks- och delningscentret i Kontrollpanelen.

Återställ Winsock för Windows Vista

För att återställa Winsock för Windows Vista följer du dessa steg:
 1. Klicka Start , skriv cmd i rutan Påbörja sökning, högerklicka cmd.exe, klicka Kör som administratör, och tryck sedan på Fortsätt.
 2. Skriv netsh winsock reset vid kommandotolken och tryck på RETUR.

  Obs! Om kommandot skrivs fel, får du ett felmeddelande. Skriv kommandot igen. När kommandot har slutförts visas en bekräftelse, följt av en ny kommandotolk. Gå sedan till steg 3.
 3. Skriv exit, och tryck på RETUR.


Löste det här problemet?

Kontrollera om Winsock återställts. Om Winstock återställts, så är du klar med detta avsnitt. Om Winsock inte nollställs kan du kontakta support.

Liknande problem och lösningar

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

936211 Felsökning av problem med nätverksanslutning i Internet Explorer

Mer information om hur felsökning av nätverk och Internetanslutningsproblem i Windows Vista finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 811259 – senaste granskning 10 juni 2013 – revision: 1

Feedback