Pekdon eller tangentbord från Microsoft fungerar inte

Symptom

Vid försök att använda ett av pekdonen eller tangentborden från Microsoft som nämns i avsnittet "Gäller" fungerar inte enheten alls eller identifieras inte av Microsoft Windows.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om enhetens signal inte identifieras av sändtagaren.

Lösning

Lös problemet så här:
 1. Öppna Bluetooth-enheter

  i Windows Vista så här: klicka på StartStart , skriv Bluetooth-enheter i rutan Påbörja sökning och klicka på Bluetooth-enheter i listan Program.  Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.

  Gör så här i Microsoft Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv bthprops.cpl och klicka på OK.
 2. Markera Bluetooth-enheten (musen eller tangentbordet) som inte fungerar och klicka på Ta bort.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Klicka på Nästa och tryck sedan på Connect-knappen under enheten.

  Om du inte kan se enheten klickar du på Uppdatera och trycker sedan på Connect-knappen under enheten igen.
 5. Klicka på enheten som identifieras och sedan på Nästa.
 6. När du ombeds autentisera enheten klickar du på Nej för en mus eller Ja för ett tangentbord.
 7. Om du lägger till ett Bluetooth-tangentbord ombeds du ange en nyckel.

  En nyckel är en sifferserie som används för autentisering. Observera att nyckeln skrivs med hjälp av Bluetooth-tangentbordet. Om du lägger till en Bluetooth-mus efterfrågas inte någon nyckel.
 8. När autentiseringsprocessen är klar markerar du kryssrutan Drivrutiner för tangentbord, mus etc. (HID).
 9. Slutför processen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du konfigurerar en enhet med Bluetooth-stöd i Windows Vista följer du instruktionerna i avsnittet "Konfigurera en enhet med Bluetooth-stöd" i Hjälp och support i Windows Vista. Så här visar du hjälpavsnittet:
 1. Klicka på StartStart och sedan på Hjälp och support.
 2. Skriv Konfigurera en enhet med Bluetooth-stöd i rutan Sök i hjälpen och klicka sedan på Sök i hjälpen.
 3. Klicka på lämpligt hjälpavsnitt.
Egenskaper

Artikel-id: 811798 – senaste granskning 1 maj 2009 – revision: 1

Feedback