En Wireless Optical Desktop for Bluetooth-enhet identifieras inte

Symptom

När du försöker installera en Wireless Optical Desktop for Bluetooth-enhet identifieras den inte på rätt sätt.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
 • Strömförsörjningen är otillräcklig.
 • Det finns en konflikt mellan olika radiofrekvenser.
 • Programinstallationen är skadad.
 • Det är fel på maskinvaran.

Lösning

Kontrollera att strömförsörjningen är tillräcklig för Bluetooth-enheten genom att koppla från alla onödiga USB-enheter och prova enheten utan andra anslutna USB-enheter. Se till att enheten är ansluten till rotnavet eller ett USB-nav med strömförsörjning (inte ett "bussdrivet" USB-nav, eftersom denna typ av nav saknar strömförsörjning).


Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.

Obs! Den här lösningen kräver att du har en mus och ett tangentbord som är anslutna med kablar till datorn.

Metod 1: Se till att enheten inte störs av någonting i närheten på samma frekvens

Ta reda på om något av följande finns i närheten:
 • Trådlösa telefoner med frekvensen 2,4 gigahertz (GHz)
 • Mikrovågsugnar
 • X10-enheter, till exempel styranordningar för ljus eller universalfjärrkontroller
 • Wi-Fi-nät (wireless fidelity)

Metod 2: Se till att Microsoft Windows XP Service Pack 1 eller en senare version av Window XP är installerad

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
 3. Kontrollera i listan över installerade program att Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller senare är installerat.

  Obs! Om SP1 inte har installerats på rätt sätt finns inte snabbkorrigeringar med i programlistan i dialogrutan Lägg till eller ta bort program.

Metod 3: Kontrollera om det finns några Bluetooth-enheter under "Möss och andra pekdon" och "Tangentbord" i Enhetshanteraren

Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Prestanda och underhåll på Kontrollpanelen och sedan på System.
 3. Klicka på fliken Maskinvara i dialogrutan Systemegenskaper.
 4. Klicka på Enhetshanteraren på fliken Maskinvara.
 5. Expandera Tangentbord och kontrollera att Bluetooth-tangentbordet finns med.
 6. Expandera Möss och andra pekdon och kontrollera att Bluetooth-musen finns med.

Windows Vista

 1. Klicka på StartStart-knappen , Kontrollpanelen, System och underhåll och Enhetshanteraren.
 2. Expandera Tangentbord och kontrollera att Bluetooth-tangentbordet finns med.
 3. Expandera Möss och andra pekdon och kontrollera att Bluetooth-musen finns med.

Metod 4: Leta upp ikonen för trådlös anslutning på Kontrollpanelen och återupprätta anslutningen till datorn

Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Skrivare och annan maskinvara.
 3. Klicka på Trådlös anslutning.

  Obs! Om det inte finns en bild av en Bluetooth-enhet på den första fliken är programmet inte korrekt installerat. Ta bort programmet och fortsätt med denna procedur.
 4. Klicka på fliken Bluetooth.
 5. Om enheten inte finns med i listan över enheter klickar du på Lägg till och följer sedan instruktionerna för att lägga till den.

  Om enheten finns med i listan över enheter kontrollerar du dess tillstånd. Följande tillstånd förekommer:
  • Autentiserad
  • Ansluten
  • Senaste status
  Om enhetens tillstånd anges som Senaste status kan du försöka använda den.

  Om tillståndet växlar mellan Autentiserad och Ansluten kommunicerar enheten och datorn.
 6. Klicka på Egenskaper och sedan på Tjänster.
 7. Markera kryssrutan Drivrutiner för Enhet.
 8. Om det finns en markerad kryssruta intill enheten avmarkerar du den.

  Obs! Om du använder den trådlösa anslutningen för att lägga till enheten anges den inte som standardenhet.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på Egenskaper och sedan på Tjänster.
 11. Markera kryssrutan Drivrutiner för Enhet.
 12. Markera kryssrutan vid egenskaperna för den trådlösa anslutningen.
 13. Om anslutningen inte återupprättas använder du Kontrollpanelen för att ta bort enheten. Försök sedan lägga till den igen.

Windows Vista

 1. Klicka på StartStart-knappen , Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Bluetooth-enheter.
 2. Om enheten inte finns med i listan över enheter klickar du på Lägg till och följer sedan instruktionerna för att lägga till den.

  Om enheten finns med i listan över enheter kontrollerar du dess tillstånd. Följande tillstånd förekommer:
  • Autentiserad
  • Ansluten
  • Senaste status
  Om enhetens tillstånd anges som Senaste status kan du försöka använda den.

  Om tillståndet växlar mellan Autentiserad och Ansluten kommunicerar enheten och datorn.
 3. Klicka på Egenskaper och sedan på Tjänster.
 4. Markera kryssrutan Drivrutiner för Enhet.
 5. Om det finns en markerad kryssruta intill enheten avmarkerar du den.

  Obs! Om du använder den trådlösa anslutningen för att lägga till enheten anges den inte som standardenhet.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Egenskaper och sedan på Tjänster.
 8. Markera kryssrutan Drivrutiner för Enhet.
 9. Markera kryssrutan vid egenskaperna för den trådlösa anslutningen.
 10. Om anslutningen inte återupprättas använder du Kontrollpanelen för att ta bort enheten. Försök sedan lägga till den igen.
Om du vill felsöka problem med Bluetooth-enheter i Windows Vista följer du instruktionerna i "Felsöka problem för enheter med Bluetooth-stöd" i Hjälp och support i Windows Vista. Så här visar du avsnittet:
 1. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Hjälp och support.
 2. Skriv Felsöka problem för enheter med Bluetooth-stöd i rutan Sök i hjälpen och klicka sedan på Sök i hjälpen.
 3. Klicka på önskat avsnitt.

Metod 5: Prova enheten på en annan dator

Om ovanstående metoder misslyckas kan du försöka använda enheterna på en annan dator för att se om det är fel på maskinvaran. Om problemet kvarstår, och enheterna fungerar på en annan dator, kan problemet bero på operativsystemet.

Mer Information

Att komma ihåg

 • När du ansluter enheterna från fliken Trådlöst på Kontrollpanelen behöver du inte trycka på anslutningsknappen längst ned på musen eller tangentbordet.
 • Om du gör det avbryts identifieringen, och du måste gå tillbaka till fliken Trådlöst och köra guiden igen.
 • När sändtagaren kopplas bort tas kategorin Bluetooth-radio bort från Enhetshanteraren, men ikonen för trådlös anslutning visas fortfarande.
Egenskaper

Artikel-id: 811800 – senaste granskning 1 maj 2009 – revision: 1

Feedback