Mus och tangentbord identifieras inte vid installation av Wireless Optical Desktop for Bluetooth

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

När du installerar Wireless Optical Desktop for Bluetooth identifieras inte musen och tangentbordet. Det kan hända att följande felmeddelande eller liknande visas:
Det gick inte att hitta någon Bluetooth-enhet. Kontrollera att enheten är påslagen och att du har följt tillverkarens instruktioner.

Orsak

Felet kan bero på något av följande:
 • Det har uppstått ett problem vid uppräkning eller installation av Microsoft Bluetooth-sändtagaren (den Bluetooth-enhet som ansluts till USB-porten).
 • Windows XP Service Pack 1 är inte installerat. (Microsoft Bluetooth stöds endast av Windows XP Service Pack 1.)
 • Det har uppstått ett problem i Bluetooth-stacken.
 • Intellitype Pro 2.3 (som behövs för att Microsoft Bluetooth-tangentbordet ska fungera korrekt) och Intellipoint 4.9 (som behövs för att Microsoft Bluetooth-musen ska fungera korrekt) har inte installerats eller fungerar inte korrekt.

Lösning

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Lös problemet genom att ta bort Bluetooth-komponenterna och sedan installera Wireless Optical Desktop for Bluetooth. Gör så här:
 1. Koppla bort sändtagaren.
 2. Ta bort IntelliPoint version 4.9 och IntelliType Pro version 2.3:
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort programmet och starta sedan om datorn.
 3. Ta bort Windows XP Hotfix (SP2) for Bluetooth Wireless Devices. Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort programmet och starta sedan om datorn.
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  323183 Bluetooth-stöd i Windows XP Service Pack 1
 4. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 5. Obs! Om du ska ta bort vissa registernycklar måste du ändra behörigheterna. Gör det genom att högerklicka på nyckeln, klicka på Behörigheter och sedan klicka på Tillåt fullständig behörighet för användaren ALLA.


  Ta bort följande registernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTHENUM
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_045e... Alla där Microsoft Bluetooth nämns i DeviceDesc i den första undermappen.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN> där <NNNN> är en grupp om fyra siffror och DeviceDesc innehåller "Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth (IntelliPoint)")
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN> där <NNNN> är en grupp om fyra siffror och DeviceDesc innehåller "Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth Keyboard")
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<NNNN> där <NNNN> är en grupp om fyra siffror och DeviceDesc innehåller "Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)")
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthEnum
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthServ
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHUSB

   Obs! Du måste lämna kvar följande nyckel. Du kan inte ta bort den, eftersom du inte kan ändra behörigheterna för kontot "SKAPARE ÄGARE", som låser den.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT
 6. Starta om datorn i felsäkert läge.
  Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  310560 Felsökning med Msconfig i Windows XP

 7. Installera om Bluetooth-stacken:
  1. Sätt in Wireless Optical Desktop for Bluetooth-CD:n i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och dubbelklicka sedan på Den här datorn.
  2. Högerklicka på CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och klicka sedan på Utforska.
  3. Öppna mappen Prereq\BthStack\Enu.
  4. Dubbelklicka på Q323183_wxp_sp2_x86_enu.exe.
 8. Installera programmen Wireless Optical Desktop for Bluetooth, IntelliPoint och IntelliType när datorn är i felsäkert läge.
 9. Anslut sändtagaren, starta om datorn i standardstartläget och kontrollera att Bluetooth fungerar.

Mer Information

Om du vill veta mer om stöd för trådlös Bluetooth-överföring i Windows XP Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323183 Bluetooth-stöd i Windows XP Service Pack 1
Egenskaper

Artikel-id: 811805 – senaste granskning 8 okt. 2007 – revision: 1

Feedback