Felsökning av uppspelning i Windows Media Player 9

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg felsökning av uppspelningsproblem med Microsoft Windows Media Player 9.

Överst på sidan

Felsökning av ljud- och videouppspelning

Uppspelningsproblem i Windows Media Player 9 beror oftast på följande:

 • Skadade media. Skadade media kan medföra att ljud eller video saknas, plötsligt slutar eller hoppas över.
 • Skadade codec-enheter. Codec-enheter är program för att komprimera och expandera ljud- och videodata. Skadade codec-enheter kan medföra att ljud eller video saknas, att uppspelningen går ovanligt snabbt eller långsamt eller att det uppkommer störningar i bilden (till exempel linjer).


Eftersom båda de här problemen kan ge upphov till liknande symptom måste du kunna skilja dem åt.

Eftersom varje filformat kan komprimeras med olika codec-enheter kan du försöka spela upp flera filer med samma format: några med samma codec-enhet som problemfilen och några med en annan codec-enhet. Försök också spela upp en mediefil med ett helt annat format.

Exempelvis kan två olika codec-enheter användas för en WMV-fil: MPEG Layer-3 (MP3) för ljud och MPEG4 för video. Om det uppstår problem med uppspelning av ljudet från den här WMV-videofilen, men andra MP3-filer kan spelas upp utan problem, kan den här filen vara skadad. Om andra MP3-filer inte heller kan spelas upp utan problem kan codec-enheten vara skadad.

Provspela filen med programmet Mplayer2.exe, som finns i mappen C:\Program\Windows Media Player. Eftersom båda uppspelningsprogrammen har gemensamma komponenter som DirectShow, och MPlayer2 är mindre komplicerad än Media Player 9, är detta ett bra test av den grundläggande funktionen. Alla format som kan spelas upp i Media Player 9 kan testas i MPlayer2, utom ljud-CD och DVD.

Överst på sidan

Scenarier

I de flesta fall kan kan du felsöka lokal uppspelning genom att försöka ta reda på vad som skiljer filer som kan spelas upp utan problem och filer som inte kan spelas upp. Om du kan spela upp vissa filtyper men inte andra kan en codec-enhet vara skadad. Testa uppspelning med en fil du vet är oskadad.

Om du vill veta mer om multimediefilformat som stöds i Windows Media Player och hämtning av felfria exempelfiler för felsökning, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

316992 Multimediefilformat för Windows Media Player

Om den felfria filen spelas upp utan problem kan din fil vara skadad, eller så stöds inte codec-enheten.
Vissa mediefiler kräver att en codec-enhet från en annan tillverkare, till exempel DivX, installeras för att fungera. Vissa codec-enheter från andra tillverkare installeras med högre prioritet än codec-enheterna som redan är installerade på datorn. Detta kan medföra att mediefiler som tidigare fungerade inte längre fungerar så att att ljud men inte video spelas upp från videofiler och video visas upp och ner eller med något annat fel. Försök ta bort den andra tillverkarens codec-enhet.

Försök spela upp en felfri videofil i samma format som filen som orsakar problemen, och försök sedan spela upp en felfri videofil i ett annat format. Du kan hämta felfria videofiler för felsökning genom att klicka på artikelnumret ovan.

Om du testar olika videoformat och finner att endast en filtyp ger problem kan problemet bero på codec-enheten. Om du har problem med codec-enheten kan du installera om Windows Media Player.

Om du inte kan spela upp några videofiler över huvud taget kan det bero på ett problem med DirectX eller en grafikdrivrutin. Så här testar du om det finns några problem med DirectX eller grafikdrivrutinen: klicka på Start, Kör, skriv DXDiag i rutan Öppna och klicka på OK. Klicka på fliken Bildskärm och Testa DirectDraw.

Om testet av DirectX går bra måste du kanske uppdatera grafikdrivrutinerna. Om testet av DirectX inte går bra måste du hämta och installera den senaste versionen av DirectX.

Om du vill veta mer om felsökning av problem med DirectDraw klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
190900 DirectX: Beskrivning av diagnostikverktyget för DirectX


Felsökning av fjärrmedia liknar felsökning av lokala media. Alla åtgärder för felsökning av uppspelning av lokala media kan användas. Vid felsökning av fjärrmedia eller direktuppspelade media kontrollerar du att Internetanslutningen fungerar som den ska och att du kan besöka webbplatsen där media finns. Om du använder en brandvägg från en annan tillverkare kontrollerar du att den är inaktiverad.

Använd uppspelningsprogrammet MPlayer2 för att testa direktuppspelade media. Börja med att starta MPlayer2 (i mappen C:\Program\Windows Media Player). Klicka på ÖppnaArkiv-menyn, och skriv in URL-adressen till det direktuppspelade mediet i rutan Öppna.

Obs! Så här visar du direktuppspelade media i Windows Media Player: klicka på Verktyg, Alternativ och fliken Nätverk. Kontrollera att kryssrutorna Multicast, UDP, TCP och HTTP är markerade.

Överst på sidan

Repetition

Kom ihåg följande vid felsökning av ljud- och videouppspelning:

 • Spela upp olika filer i olika format.
 • Vissa filer kan kräva en codec-enhet från en annan tillverkare för att fungera.
 • Vissa codec-enheter från andra tillverkare kan medföra att befintliga codec-enheter inte fungerar.
 • Kontrollera att grafik- och drivrutiner är uppdaterade.
Överst på sidan

Felsökning av CD-ljuduppspelning

Normalt sker CD-ljuduppspelning digitalt, vilket kan orsaka problem på äldre datorer. Vanliga problem är dåliga uppspelningsprestanda, hackigt ljud och oväntade låsningar av datorn. Sådana problem orsakas vanligen av konflikter mellan maskinvaruresurser. Konflikterna uppstår på grund av antalet maskinvaruenheter som används samtidigt under digital uppspelning.

Kontrollera före felsökning av CD-ljuduppspelning att du kan spela upp andra lokala media som WAV- eller MID-ljudfilerna i mappen C:\WINDOWS\Media. Om det inte går att spela upp andra lokala media felsöker du problemet innan du fortsätter med felsökning av CD-ljuduppspelning.

Överst på sidan

Scenarier

Om det uppstår problem vid CD-ljuduppspelning provar du med olika ljud-CD. Om problem-CD:n är en CD-R- eller CD-RW-skiva som har bränts (skapats i en CD-brännare) försöker du spela upp en ljud-CD du har köpt inspelad. Den brända CD:n är kanske inte helt kompatibel med CD-ROM-enheten eller innehåller ett fel.

Om du fortfarande har problem med digital uppspelning aktiverar du felkorrigering. Gör så här: Klicka på AlternativVerktyg-menyn i Windows Media och sedan på fliken Enheter. Klicka på CD-ROM-enheten och sedan på Egenskaper. Markera kryssrutan Använd felkorrigering i området Uppspelning.

Dålig uppspelningskvalitet kan bero på dramatiska förändringar av standardinställningarna för SRS WOW-effekter eller Equalizer. Om uppspelning är dålig stänger du av båda dessa funktioner. Så här stänger du av ljudeffekterna:

 1. Klicka på Uppspelning.
 2. Peka på FörbättringarVisa-menyn och klicka på Grafisk equalizer.
 3. Klicka på Inaktivera i rutan Förbättringar.
 4. Peka på FörbättringarVisa-menyn och klicka på SRS Wow-effekter.
 5. Klicka på Inaktivera i rutan Förbättringar.
Om ljudkvaliteten förbättras aktiverar du de här funktionerna igen, men återställer dem till standardinställningarna innan du gör några ytterligare ändringar av inställningarna.

Konflikter mellan maskinvaruresurser kan också orsaka problem med digital ljuduppspelning. Kontrollera att maskinvaruenheterna inte delar någon IRQ (Interrupt Request Line). Så här visar du IRQ-inställningarna:Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
 3. Klicka på Resurser efter typVisa-menyn.
 4. Expandera Avbrottsbegäran (IRQ).
Om till exempel IDE-styrenheten (Integrated Device Electronics) som styr CD-ROM-enheten (normalt den sekundära IDE-kanalen, men kan också vara den primära) delar en IRQ med ljuddrivrutinen, kan data inte flyttas lika effektivt mellan de båda enheterna som när de båda har separata IRQ. Detta kan medföra dåliga uppspelningsprestanda.

Om du inte vill använda visualiseringar eller andra Media Player-förbättringar kan du undvika digitala uppspelningsproblem genom att använda analog uppspelning. Detta ställer lägre krav på datormaskinvaran. Så här stänger du av digital ljuduppspelning för CD-ROM-enheten:

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Prestanda och underhåll och sedan på System.
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
 3. Expandera DVD/CD-ROM-enheter, högerklicka på CD-ROM-enheten och klicka på Egenskaper.
 4. Avmarkera kryssrutan Aktivera digitalt CD-ljud för denna CD-ROM-enhet och klicka på OK.
 5. Stäng Enhetshanteraren genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Obs! Vissa CD-ROM-enheter stöder inte den här funktionen.


Obs! För att analog uppspelning ska fungera måste CD-ROM-enheten vara direkt ansluten till ljudkortet med en kabel inuti datorn. Om det inte finns någon sådan kabel verkar det som om CD:n spelas upp, men det hörs inget ljud.

Överst på sidan

Repetition

Kom ihåg följande vid felsökning av CD-ljuduppspelning:

 • Kontrollera att lokal uppspelning fungerar före felsökning av CD-ljud.
 • Aktivera felkorrigering i Windows Media Player för CD-ROM-enheten.
 • Konflikter mellan maskinvaruresurser kan medföra dålig eller ingen CD-ljuduppspelning. Använd Enhetshanteraren för att identifiera konflikter mellan maskinvaruresurser.
 • Använd analog uppspelning om du inte behöver visualiseringar eller förbättringar.
Överst på sidan

Felsökning av DVD-uppspelning

Normalt innehåller Media Player 9 inga funktioner för DVD-avkodning. För att kunna spela upp en DVD i Media Player 9 måste du installera en avkodare från en annan tillverkare. Om det inte går att spela upp DVD-skivor med denna avkodare kan du inte heller spela upp DVD-skivor i Media Player 9. De flesta problem med DVD-uppspelning kan lösas genom att den andra tillverkarens DVD-program avinstalleras och sedan installeras om eller genom att grafik- eller ljuddrivrutinerna uppdateras.Så här kontrollerar du om det finns en DVD-avkodare från en annan tillverkare i datorn: Klicka på Start, Kör, skriv dvdupgrd /detect i rutan Öppna och klicka på OK. En dialogruta med identifierade DVD-avkodare visas.Obs! Om du har mer än en DVD-avkodare (även kallad MPEG-2-avkodare) på datorn kan det uppstå problem vid DVD-uppspelning. Lös problemet genom att ta bort alla DVD-avkodare utom en med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Överst på sidan

Repetition

Kom ihåg följande vid felsökning av DVD-uppspelning:
 • DVD-uppspelning kräver att det finns en DVD-avkodare från en annan tillverkare på datorn.
 • Om det inte går att spela DVD-skivan med programmet som medföljde avkodaren går det inte att spela skivan med Media Player heller.
 • Så här kontrollerar du om det finns en DVD-avkodare från en annan tillverkare: klicka på Start, Kör, skriv dvdupgrd /detect i rutan Öppna och klicka på OK.
Överst på sidan

Referenser

Om du vill veta mer om codec-stöd i Windows Media Player för Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291948 Codec-enheter som stöds i Windows Media Player för Windows XPMer detaljerad information om Windows Media Player finns i hjälpen för Windows Media Player.

Fler supportresurser finns på följande supportcenterwebbplats för Windows Media Player: http://www.microsoft.com/sverige/windows/products/winfamily/mediaplayer/default.mspx
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 811982 – senaste granskning 25 aug. 2008 – revision: 1

Feedback