Återställa ett Räknare-fältvärde i Access

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du återställer ett Räknare-fältvärde i Access. Räknare-fältvärdet i Access återställs inte automatiskt vid borttagning av några eller samtliga rader i en tabell. För att återställa Räknare-fältvärdet och uppdatera Räknare-värdet i tabellen som refereras till måste du utföra vissa åtgärder manuellt.

Obs! Du måste säkerhetskopiera databasen innan du utför följande åtgärder.

Återställa ett Räknare-fält i en enstaka tabell

Du kan använda två olika metoder för att återställa ett Räknare-fältvärde.

Metod 1

Du kan återställa ett Räknare-fältvärde så att det motsvarar ett av fälten i tabellen. Gör så här:
 1. Ta bort Räknare-fältet från huvudtabellen.

  Anteckna namnet på Räknare-fältet.
 2. Klicka på Frågor i den vänstra rutan. Dubbelklicka på Skapa en fråga i designläge i den högra rutan.
 3. Markera huvudtabellen i dialogrutan Visa tabell. Klicka på Lägg till och Stäng.
 4. Markera önskade fält i tabellvyn i huvudtabellen genom att dubbelklicka på dem.
 5. Markera önskad ordning för Sortera.
 6. Klicka på TabellfrågaFråga-menyn. Skriv det nya tabellnamnet i textrutan Tabellnamn och klicka på OK.
 7. Klicka på KörFråga-menyn.
 8. En dialogruta med följande text visas: Du håller på att klistra in # rad(er) i en ny tabell. Infoga raderna genom att klicka på Ja.
 9. Klicka på StängArkiv-menyn. Stäng fönstret Tabellfråga genom att klicka på Nej.
 10. Klicka på Tabeller i den vänstra rutan. Högerklicka på den nya tabellen och klicka sedan på Design.
 11. I Design-vyn för tabellen lägger du till ett Räknare-fält med samma fältnamn som du tog bort i steg 1. Lägg till detta Räknare-fält i den nya tabellen och spara den.
 12. Stäng Design-vyfönstret.
 13. Byt namn på huvudtabellen. Byt namn på den nya tabellen till huvudtabellens namn.
Metod 2

Så här återställer du ett Räknare-fältvärde med metod 2:
 1. Ta bort Räknare-fältet från huvudtabellen.

  Anteckna namnet på Räknare-fältet.
 2. Kopiera huvudtabellens struktur och skapa sedan en ny tabell.
 3. Klicka på Frågor i den vänstra rutan. Klicka på Skapa en fråga i designläge i den högra rutan.
 4. Markera huvudtabellen i dialogrutan Visa tabell. Klicka på Lägg till och Stäng.
 5. Markera fälten genom att dubbelklicka i önskade fält. Gör samma sak med alla fält utom Räknare-fältet i Tabell-vyn i huvudtabellen.
 6. Klicka på TilläggsfrågaFråga-menyn.

  Detta ändrar frågetypen.
 7. Markera den nya tabellen du skapade i steg 1 i listan Tabellnamn. Klicka på OK.
 8. Klicka på KörFråga-menyn.
 9. En dialogruta med följande text visas: Du håller på att lägga till # rad(er). Lägg till raderna i den nya tabellen genom att klicka på Ja.
 10. Klicka på StängArkiv-menyn. Stäng fönstret Tilläggsfråga genom att klicka på Nej.
 11. Klicka på Tabeller i den vänstra rutan. Högerklicka på den nya tabellen och klicka sedan på Design.
 12. I Design-vyn för tabellen lägger du till ett Räknare-fält med samma fältnamn som du tog bort i steg 1. Lägg till detta Räknare-fält i den nya tabellen och spara den.
 13. Stäng Design-vyfönstret.
 14. Byt namn på huvudtabellen. Byt namn på den nya tabellen till huvudtabellens namn.
Överst på sidan

Återställa ett Räknare-fält i en tabell med tabeller som refereras

I följande instruktioner beskrivs återställning av Räknare-fältet för en tabell med en refererad tabell. Om du har mer än en refererad tabell måste du utföra åtgärderna för var och en av dem.
 1. Ta bort relationen mellan tabellerna.
 2. Ange datatypen för Räknare-fältet i huvudtabellen som Tal. Ta bort den primära nyckeln.
 3. Skapa ett nytt fält av Räknare-datatyp i huvudtabellen. Spara tabellen.
 4. Skapa ett nytt fält av Tal-datatyp i den refererade tabellen. Spara tabellen.
 5. Så här skapar du en uppdateringsfråga som uppdaterar det nya fältet i den refererade tabellen till det nya Räknare-fältet i huvudtabellen:
  1. Klicka på Frågor i den vänstra rutan. Klicka på Skapa en fråga i designläge i den högra rutan.

   Därmed skapas den nya frågan.
  2. Markera huvudtabellen och den refererade tabellen i dialogrutan Visa tabell. Lägg till huvudtabellen och den refererade tabellen genom att klicka på Lägg till. Klicka på Stäng.
  3. Klicka på fältet i huvudtabellen som tidigare var länkat till den refererade tabellen. Använd dra och släpp-funktionen för att placera fältet i det tidigare länkade fältet i den refererade tabellen.

   Detta skapar en förbindelse mellan tabellerna som baseras på de ursprungliga länkande fälten.
  4. Klicka på UppdateringsfrågaFråga-menyn.
  5. Lägg till det nya fältet från den refererade tabellen i fältlistan genom att dubbelklicka på det.
  6. Uppdatera de nya fältvärdena i den refererade tabellen genom att skriva [Huvudtabellens namn].[Nytt Räknare-fält] i fältet Ändra till.
  7. Klicka på KörFråga-menyn.
  8. En dialogruta med följande text visas: Du håller på att uppdatera # rad(er). Lägg till raderna i den nya tabellen genom att klicka på Ja.
  9. Klicka på StängArkiv-menyn. Stäng fönstret Uppdateringsfråga genom att klicka på Nej.
 6. Ta bort det ursprungliga länkande fältet från huvudtabellen och den refererade tabellen.
 7. Byt namn på det nya Räknare-fältet till det ursprungliga namnet.
 8. Återskapa den primära nyckeln och relationen mellan tabellerna.
Genom dessa åtgärder återställs Räknare-fältet och uppdateras den refererade tabellen med rätt nyckelvärden.


Överst på sidan

Mer Information

Du kan även återställa Räknare-fältet om du komprimerar databasen. Detta fungerar emellertid inte alltid med Access 2002 eller senare. Du kanske lyckas bättre om du komprimerar databasen med Access 2000 och Jet 4.0-versionen av Microsoft Jet-databasmotorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
287756 Räknare-fält återställs inte efter komprimering av en databas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Referenser

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
209696 ACC2000: Använda en tilläggsfråga för att ange startvärdet för ett Räknare-fält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
94821 ACC: Använda tilläggsfråga för att ange startvärde för Räknare-fält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
202121 ACC2000: Det går inte att ändra standardvärdet för dirigering och ökning i användargränssnittet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 812718 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback