Felmeddelandet "Det gick inte att hämta" visas när en HTTPS-URL-adress används för att öppna ett Office-dokument eller en PDF-fil

Symptom

När du försöker öppna ett Microsoft Office-dokument eller en PDF-fil genom att skriva en HTTPS-URL-adress (Uniform Resource Locator) till dokumentet i adressfältet i Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), öppnas inte dokumentet. Dessutom kan följande felmeddelande visas:
Det gick inte att hämta dokument.pdf från server

Orsak

Det här problemet kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
  • Kryssrutan Spara inte krypterade sidor på disken är markerad i Internet Explorer 6.0 SP1.
  • Servern skickar "Cache-Control: No Store"-huvudet.
  • Servern skickar "Cache-Control: No Cache"-huvudet.

Lösning

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


Datum Tid Version Storlek Filnamn
----------------------------------------------------------
11-mar-2003 08:42 6.0.2800.1174 585 728 Wininet.dll

Workaround

Undvik problemet genom att se till att kryssrutan Spara inte krypterade sidor inte är markerad och att servern inte skickar huvudet "Cache-Control: No Store" eller "Cache-Control: No Cache".

Du kan kanske också undvika problemet genom att använda en HREF för laddning av dokumentet.

Obs! Den här metoden fungerar inte om "Cache-Control: No Cache"-huvudet används av servern.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Egenskaper

Artikel-id: 812935 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback