Viktigt om Windows 2000 Service Pack 4

Sammanfattning

Denna artikel innehåller en lista med Microsoft Knowledge Base-artiklar som innehåller viktig information om Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). I listan finns artiklar som beskriver kända problem i Windows 2000 SP4. Klicka på artikelnumret om du vill läsa artikeln.


Denna artikel är inte en lista över alla korrigeringar som ingår i Windows 2000 SP4. Om du vill veta mer om problem som korrigeras med Windows 2000 Service Pack 4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

327194 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows 2000 Service Pack 4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Mer Information

Säkerhet

827664 Värden för lokal säkerhetsprincip kan återställas till värden som lagras i Secedit.sdb när du har installerat Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Programkompatibilitet

821546 Översikt över säkerhetsinställningarna "Personifiera en klient efter verifiering" och "Skapa globala objekt" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

823087 Det uppstår timeout i Internet Explorer vid hämtning av webbsidor när Norton Internet Security 2001 är installerat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

823485 Det uppstår fel när du använder .NET Framework 1.0-baserade program på en terminalserver med Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

827803 Det visas ett felmeddelande när du använder Application Center 2000 Service Pack 1 med Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Nätverk

821256 Autentiseringsmetoden 802.1X PEAP åsidosätts när du installerar Cisco Client-verktyget med en Aironet-adapter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

300684 Information om konfigurering av Windows för domäner med DNS-namn som består av en enda del (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installation

821258 Rekommenderade utrymmeskrav för installation Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

822384 Vissa snabbkorrigeringar för Windows 2000 kan orsaka konflikter med Service Pack 4 (SP4) för Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Övriga

820101 Vanliga frågor om Microsoft VM och Windows 2000 Service Pack 4. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

819758 Windows Media Tools 4.1 finns inte tillgängligt i Windows 2000 Service Pack 4 och senare versioner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

818952 Tjänsten för nyckelhantering startar inte när du har installerat Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 813432 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback