Identifiera problem med digital signering i Windows XP

Symptom

Ett eller fler av följande problem med digital signering inträffar på en dator med Microsoft Windows XP:
 • När du använder verktyget Systeminformation för att visa signerade drivrutiner som finns installerade på datorn (Öppna verktyget Systeminformation, klicka på Programmiljö och klicka sedan på Signerade drivrutiner), visas inga av drivrutinerna som signerade. Det visas antingen Ingen eller Inte tillgänglig för varje enhet i kolumnen Signerad.
 • Följande felmeddelanden kan visas när du försöker gå till webbplatsen Microsoft Windows Update (http://update.microsoft.com) i Internet Explorer:
  Programuppdaterinegn slutfördes inte.

  Windows Update-programvaran uppdaterades inte.

  Skicka felnumret till Microsoft (0x800B0004).

  Programuppdateringen slutfördes inte.

  Windows Update-programvaran uppdaterades inte.

  Skicka felnumret till Microsoft (0x800b0001).
 • Det går inte att ansluta till säkra webbplatser. När du försöker göra det visas följande felmeddelande i webbläsarfönstret:
  Sidan kan inte visas.
 • När du installerar nya drivrutiner eller program där digitala signaturer används, skrivs följande felmeddelande i filen Setupapi.log:
  Filnamn kommer att installeras (princip=ignorera).
  Fel 0x800b0003: Det angivna formatet på ämnet stöds inte av den angivna modulen för kontroll av förtroende.
 • När du startar om datorn efter att ha installerat om Microsoft Internet Explorer 6 enligt metoden i följande Knowledge Base-artikel, visas ett meddelande om att Internet Explorer inte är digitalt signerat:
  318378 Installera om eller reparera Internet Explorer och Outlook Express i Windows XP

 • Det kanske inte går att logga in i Windows Messenger eller MSN Explorer, eller så kan hämtningen av e-postmeddelanden i MSN Explorer avbrytas på grund av timeout.
 • Det kan visas poster som liknar följande i rutan Anteckningar på flikarna Ljud och Visning i diagnostikverktyget för DirectX:
  Filen filnamn är inte digitalt signerad, vilket betyder att den inte har testats av Microsoft Windows Hardware Quality Labs. Du kanske kan få en signerad fil från maskinvarans tillverkare.
 • Vid installation av Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller senare, visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att verifiera integriteten för filen Update.inf. Kontrollera att krypteringstjänsten körs på denna dator.
 • Följande felmeddelande visas när du försöker aktivera Plus! DME (Digital Media Edition) på Internet:
  Det går inte att aktivera Microsoft Plus! Digital Media Edition på grund av följande:


  Det går inte att aktivera Microsoft Plus! Digital Media Edition eftersom aktiveringsguiden inte kan skicka information till Microsofts tjänst för produktaktivering. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet och försök igen.

Orsak

Dessa problem kan bero på att en komponent i Windows XP som används för behandling av digitala signaturer är skadad.

Lösning

Lös problemet genom att registrera om filerna Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll och Cryptdlg.dll. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Skriv regsvr32 softpub.dll i kommandotolken och tryck på RETUR.
 4. Klicka på OK när det visas ett meddelande om att DllRegisterServer i Softpub.dll genomfördes.
 5. Upprepa steg 1 till och med 4 för följande filer: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll och Cryptdlg.dll.
 6. Stäng kommandotolken genom att skriva exit och trycka på RETUR.
Egenskaper

Artikel-id: 813442 – senaste granskning 3 feb. 2011 – revision: 1

Feedback