Du kan inte logga in på eller ansluta till säkra webbplatser i Internet Explorer

Inledning

I den här artikeln beskrivs hur du löser problemet med att du inte kan ansluta eller logga in på säkra webbplatser i Internet Explorer.

Åtgärder för att lösa problemet

Metod 1: Aktivera kompatibilitetsvyn för att visa en säker webbplats i Internet Explorer 8

Webbplatsen är kanske inte fullständigt kompatibel med Internet Explorer 8 och visas inte som den ska. Du kan aktivera Kompatibilitetsvy för webbplatsen och se om det kan lösa problemet. Detta gör du genom att klicka på knappen Kompatibilitet längst upp till höger i fönstret.

knappen Kompatibilitet

Om du vill veta mer om hur du aktiverar kompatibilitetsläget i Internet Explorer 8 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

956197 Vissa webbplatser visas felaktigt eller fungerar inte som de ska i Windows Internet Explorer 8


Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår prövar du de andra metoderna i det här avsnittet.

Metod 2: Kontrollera att inställningar för datum och tid på datorn är korrekta

Så här kontrollerar du att datorn har konfigurerats med riktiga inställningar för datum och tid:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella alternativ och sedan på Datum och tid.
 3. Klicka på fliken Datum och tid.
 4. Kontrollera att aktuellt datum och aktuell tid är inställda och klicka på OK.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår prövar du de andra metoderna i det här avsnittet.

Metod 3: Rensa SSL-tillståndet

Rensa SSL-tillståndet (Secure Sockets Layer). Gör så här:
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer och sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Innehåll och sedan på Rensa SSL-tillstånd.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår prövar du de andra metoderna i det här avsnittet.

Metod 4: Omregistrera .dll-filer

Dll-filer (dynamic-link library) har filnamnstillägget .dll. Filerna innehåller funktioner som lagras tills ett program använder dem. Om filerna skadas eller blir för gamla kan de orsaka problem på datorn. Du kan rätta till problemet genom att omregistrera .dll-filerna.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv


Du kan rätta till problemet genom att omregistrera .dll-filerna för Internet Explorer. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Skriv följande rader vid kommandotolken och tryck på RETUR efter varje rad:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll

  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll

  regsvr32 rsaenh.dll

  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll

  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Klicka på OK när ett meddelande anger att DllRegisterServer i Filnamn har lyckats.
 5. Skriv exit.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Metod 5: Återställ Internet Explorer-inställningarna

Om problemet har orsakats av skadade eller inkompatibla Internet Explorer-inställningar eller tillägg går det ofta att lösa genom att återställa Internet Explorer-inställningarna.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv


Så här använder du funktionen Återställ inställningar för Internet Explorer från kontrollpanelen:
 1. Avsluta alla program, inklusive Internet Explorer (om det körs).
 2. Om du använder Windows XP klickar du på Start och därefter på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  inetcpl.cpl
  Om du använder Windows Vista klickar du på StartStart-knappen Skriv sedan följande kommando i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR:
  inetcpl.cpl
  Dialogrutan Internetalternativ visas.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Under Återställ inställningar för Internet Explorer klickar du på Återställ. Klicka därefter på Återställ igen.
 5. När inställningarna har återställts klickar du på Stäng i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.
 6. Starta Internet Explorer igen. Om du fortfarande inte kan starta Internet Explorer går du till Metod 7.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Metod 6: Använd Systemåterställning för att återställa datorn till ett tidigare tillstånd

Funktionen Systemåterställning i Windows XP tar en "ögonblicksbild" av kritiska systemfiler och vissa programfiler och lagrar denna information som återställningspunkter. Du kan använda de här återställningspunkterna för att återställa Windows XP till ett tidigare tillstånd.

Om du vill veta mer om hur du använder återställningspunkter för att återställa Windows XP till ett tidigare tillstånd klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP


Om du vill veta mer om hur du använder återställningspunkter för att återställa Windows Vista till ett tidigare tillstånd klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

936212 Reparera operativsystemet och återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår prövar du de andra metoderna i det här avsnittet.

Metod 7: Använd Systemfilsgranskaren (Sfc.exe) för att söka igenom alla filer som skyddas av Windows Filskydd

Använd Systemfilsgranskaren med parametern /scannow för att omedelbart söka igenom och kontrollera versionerna av alla systemfiler som skyddas av Windows Filskydd. Om det visar sig att en sådan fil har skrivits över hämtas rätt version av filen från cachemappen (Systemrot\System32\Dllcache) eller från källfilerna för Windows-installationen, och sedan ersätts den felaktiga filen. Dessutom kontrolleras och fylls cache-mappen igen. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att kunna använda Systemfilsgranskaren.

Så här kör du Systemfilsgranskaren med parametern /scannow:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Skriv sfc /scannow vid kommandotolken och tryck på RETUR.

Om du vill veta mer om Systemfilsgranskaren i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310747 Systemfilsgranskaren (Sfc.exe) i Windows XP och Windows Server 2003


Om du vill veta mer om Systemfilsgranskaren i Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

929833 Använda Systemfilsgranskaren för att felsöka saknade eller skadade systemfiler i Windows Vista eller Windows 7

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår prövar du de andra metoderna i det här avsnittet.
Egenskaper

Artikel-id: 813444 – senaste granskning 23 feb. 2010 – revision: 1

Feedback