Skillnader mellan Windows XP SP1 och Windows XP SP1a

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs skillnader mellan Windows XP Service Pack 1 (SP1) och Service Pack 1a (SP1a). Uppdateringar till Windows XP distribueras i Service Packs. Med hjälp av Service Packs kan du hålla Windows XP aktuellt samt utvidga och uppdatera datorns funktioner. Den 9 september 2002 släppte Microsoft Windows XP SP1. Den 3 februari 2003 släppte Microsoft SP1 igen som SP1a.

Mer Information

Om du inte använder Windows XP SP1 bör du installera SP1a för att vara säker på att du har de senaste uppdateringarna för säkerhet och tillförlitlighet i Windows XP. Installera lämpliga säkerhetsuppdateringar och snabbkorrigeringar som redan har släppts eller kommer att släppas efter SP1 på datorer med Windows XP och SP1a. Windows Update kommer att fortsätta erbjuda samma uppsättning uppdateringar för datorer med Windows XP och SP1 eller SP1a.

Du kan ta reda på om du har Windows XP SP1 genom att högerklicka på Den här datorn och sedan klicka på Egenskaper. Om "Service Pack 1" visas under System använder du redan Windows XP SP1. Det finns inga fördelar med att installera SP1a om du redan har Windows XP SP1. Microsoft rekommenderar inte att du installerar SP1a om du redan använder SP1.

Windows XP SP1a är identiskt med Windows XP SP1 förutom att Microsoft VM (Virtual Machine) har tagits bort i SP1a.

Tekniska ändringar

 • Microsoft VM, som ger stöd för körning av Java-program, ingår inte i och installeras inte av Windows XP SP1a.

  Obs! Om du använder Windows XP eller Windows XP SP1 med Microsoft VM fortsätter du att uppdatera Microsoft VM med hjälp av Windows Update. Om du använder Windows XP utan Microsoft VM behöver du inte installera uppdateringar till Microsoft VM. Därför erbjuds du inte dessa uppdateringar när du besöker Windows Update. Microsoft kan inte längre tillhandahålla en hämtningsfil med Microsoft VM för datorer utan Microsoft VM. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:Så här tar du reda på om du använder Microsoft VM:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv cmd och klicka sedan på OK.
  3. Skriv jview vid kommandotolken och tryck på RETUR.

   Om du inte använder Microsoft VM visas följande felmeddelande:
   "jview" är inte ett internt kommando, externt kommando, program eller kommandofil.
 • När du installerar Windows XP SP1a görs följande ändringar i registret. Dessa ändringar visar att SP1a har installerats:
  • Ett strängvärde skapas i följande registernyckel med datavärdet "a":
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SubVersionNumber
  • Datavärdet för strängvärdet Description i följande registernyckel uppdateras, så att "SP1a" ingår:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q324720
 • Namnet på posten för Windows XP Service Pack 1 i verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen ändras till "Windows XP Service Pack 1a".

  Obs!
  • Du kan använda den här posten för att ta bort Service Pack-versionen. Posten finns bara om du väljer att arkivera filer när du installerar Service Pack-versionen.
  • Posten uppdateras inte om du använder Microsoft Software Installer-paketet för att installera Windows XP SP1a.

Dokumentationsändringar

 • Namnet på Viktigt-filen för SP1a har ändrats, så att "SP1a" ingår i de flesta språk. På andra platser där "Service Pack 1" används har texten inte ändrats.

  Obs! På Microsoft-webbplatsen kan "Service Pack 1" beteckna både SP1 och SP1a.
Inga andra ändringar eller korrigeringar ingår i den här uppdateringen.
Om du vill veta mer om vilka korrigeringar som SP1 och SP1a innehåller, samt hur du hämtar SP1a, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa det senaste Service Pack för Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 813926 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback