Tillfälliga Internet-filer tas inte bort när Internet Explorer stängs

Symptom

Tillfälliga Internet-filer tas inte bort i Internet Explorer, fastän det avancerade alternativet Töm Temporary Internet Files-mappen när webbläsaren stängs har aktiverats.

Orsak

Detta problem uppstår eftersom tillfälliga Internet-filer låses av program, till exempel antivirusprogram, från andra företag vid försök att ta bort dem. Problemet kan uppstå om du försöker ta bort de tillfälliga Internet-filerna manuellt eller stänga Internet Explorer.

Det här problemet kan också uppstå om tillfälliga Internet-filer för mer än en användare lagras i samma mapp på en central lagringsplats, till exempel en nätverksresurs. Microsoft stöder inte en sådan konfiguration. Varje användare måste ha en egen mapp. Det är standardfunktionen för Internet Explorer.

Workaround

Antivirusprogram

Om mappen för tillfälliga Internet-filer i Internet Explorer är låst av ett antivirusprogram, måste antivirusprogrammet konfigureras så att det inte låser mappen.

Information om hur du gör detta finns i dokumentationen till antivirusprogrammet.

Delad mapp för tillfälliga Internet-filer

För att lösa problemet måste du skapa mappar för varje användare i den delade mappen och beteckna varje mapp med användarens användarnamn. Så här byter du till den nya platsen:
  1. Starta Internet Explorer.
  2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
  3. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internet-filer.
  4. Klicka på Flytta mapp under Mappen Temporary Internet files.
  5. Leta upp nätverksresursen under Mina nätverksplatser, och leta sedan upp användarens mapp på denna resurs.
  6. Klicka på OK, och klicka sedan två gånger på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 814782 – senaste granskning 11 nov. 2003 – revision: 1

Feedback