Förbättra datorns spelprestanda

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller information som kan hjälpa dig att förbättra datorns prestanda när du spelar något av spelen som nämns i avsnittet "Gäller".

Tecken på dåliga spelprestanda är:
 • Avbrott i uppspelning av videoklipp
 • Långsam videoåtergivning
 • Avbrott i spelet
 • Hackig eller dålig grafik
 • Förvrängt ljud

Åtgärder för att lösa problemet

Metod 1: Analysera datorkomponenterna

Vissa spel kan avgöra datorns prestanda och anpassa nivån efter behov. Om du gör manuella spelinställningar på en nivå som grafikkortet och processorn inte kan hantera försämras spelprestanda.

Du bör göra en speljustering i taget för att avgöra om respektive ändring har någon effekt. Gör ändringar genom att öppna spelet, klicka på Inställningar (display) och sedan slå på eller av en inställning.

I Windows Vista och Windows 7 finns ett verktyg som heter "Prestandainformation och -verktyg." I detta verktyg listas Windows Experience Index-resultat för datorn. Detta resultat anger datormaskinvarans prestanda och totala kapacitet.

Så här visar du basresultatet:
 1. Klicka på StartStart-knappen , Kontrollpanelen, System och underhåll och klicka sedan på Prestandainformation och -verktyg.
 2. Visa Windows Experience Index-resultat och -delresultat för datorn. Om du nyss har uppgraderat maskinvaran och om du vill avgöra om resultatet har ändrats klickar du på Uppdatera mitt resultat. Om du inte ser underresultat och ett basresultat klickar du på Bedöm den här datorn.
Mer information om vad Windows Experience Index-resultatet betyder hittar du på följande Microsoft-webbplats. Klicka på Om datorns resultat:Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 2.

Metod 2: Starta om datorn med en ren start

När Microsoft Windows startas kan andra program starta automatiskt tillsammans med operativsystemet. Dessa program och tjänster kan omfatta antivirusprogram och systemverktyg som kan störa spelet. Vid en ren start hindras emellertid programmen från att starta automatiskt.

Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att genomföra den här proceduren. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.

Om du vill visa detaljerade anvisningar om hur du utför en ren start läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
331796 Gör en ren omstart för att fastställa om bakgrundsprogram stör spelet eller programmet (Detta kan vara på engelska)
När du har gjort en ren start tömmer du Temp-mappen i Windows. Så här tömmer du den temporära Windows-mappen:
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv %temp% i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Markera allaRedigera-menyn.
 3. Klicka på Ta bortArkiv-menyn.
 4. Klicka på Ja.
 5. Prova spelet.
Obs! Den temporära mappen finns i varje specifik användarmapp. Här är sökvägen:
C:\Users\användarnamn\AppData\Local\Temp
Använd metod 3 om problemet kvarstår.

Metod 3: Uppdatera grafik- och ljuddrivrutinerna

Använd någon av följande metoder:
 • Kontakta tillverkaren av grafikkortet för att hämta och installera den senaste versionen av drivrutinen till grafikkortet.
 • Kontakta tillverkaren av ljudkortet för att hämta och installera den senaste versionen av drivrutinen till ljudkortet.

Steg 1: Ta reda på grafikkortets namn och tillverkare

 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv dxdiag i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Bildskärm.
 3. Leta efter Namn och Tillverkare under Enhet.
 4. Klicka på Avsluta.

Steg 2: Ta reda på ljudkortets namn och leverantör

 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv dxdiag i rutan Påbörja sökning och klicka på dxdiag.exe i listan Program.
 2. Klicka på fliken Ljud.
 3. Leta efter Namn och drivrutiner under Enhet och leta sedan efter Leverantör.
 4. Klicka på Avsluta.
Om problemet kvarstår går du till metod 4.

Metod 4: Förbättra spelprestanda vid flera användare

Spel med få spelare har vanligen bättre prestanda än spel med många spelare. Förbättra spelprestanda genom att minska antalet spelare som tillåts spela spelet när du skapar ett fleranvändarspel i ett lokalt nätverk eller på Internet. Dessutom kan du minska antalet spelare som ansluter sig till spelet.

Om problemet kvarstår går du till metod 5.

Metod 5: Justera för bästa prestanda

 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator, klicka på Egenskaper och sedan på Avancerade systeminställningar.
   Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Klicka på fliken Avancerat och på Inställningar under Prestanda.
 3. Klicka på Justera för bästa prestanda på fliken Visuella effekter, och klicka sedan på OK.
 4. Stäng dialogrutan Systemegenskaper genom att klicka på OK.
 5. Prova spelet.


Om problemet kvarstår går du till metod 6.

Metod 6: Kontrollera att det inte finns några fel på hårddisken

 1. Avsluta alla öppna program.
 2. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Dator.
 3. Högerklicka på hårddisken som kan vara skadad.
 4. Klicka på Egenskaper och sedan på fliken Verktyg.
 5. Klicka på Kontrollera nu under Felkontroll.
 6. Markera kryssrutan Reparera fel i filsystemet automatiskt.
 7. Markera kryssrutan Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem.
 8. Klicka på Starta.
Mer information om hur du köper en persondator som är anpassad efter dagens krävande dataspel finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 815069 – senaste granskning 25 juli 2013 – revision: 1

Feedback