Funktionen Spela upp automatiskt fungerar inte, och aktuellt medium visas inte i Den här datorn när en CD- eller DVD-skiva sätts in

Symptom

När en CD- eller DVD-skiva sätts in i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten uppstår ett av dessa problem eller båda:
 • Spela upp automatiskt fungerar inte. Program eller filer startas eller öppnas inte automatiskt som förväntat när skivan sätts in i enheten
 • CD-ROM- eller DVD-ROM-ikonen i Den här datorn uppdateras inte vid byte av skiva. Om du till exempel byter ut en ljudskiva mot en programinstallations-CD och sedan öppnar Den här datorn, visas kanske fortfarande "Ljud-CD" vid CD-ROM- eller DVD-ROM-ikonen.

Orsak

Det här kan inträffa om en tjänst eller ett program som körs i bakgrunden stör Spela upp automatiskt.

Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn
---------------------------------------------------------
28-apr-2003 11:08 6.0.2800.1214 8 240 640 Shell32.dll

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Detta problem åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Egenskaper

Artikel-id: 817357 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback