Översikt över Advanced Networking-paket för Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs Advanced Networking-paketet för Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1). Advanced Networking-paketet är ett tillägg till Windows XP SP1 med en uppdaterad IPv6-nätverksstack (Internet Protocol version 6), en IPv6-brandvägg för Internetanslutning och Microsofts peer-till-peer-nätverksplattform (P2P). Den valfria Windows-komponenten Peer-till-peer-nätverk gör att peer-till-peer-program kan kommunicera direkt mellan datorer via NAT-enheter (Network Address Translation) och Internet.

Artikeln innehåller information om installation av Advanced Networking-paketet för Windows XP och peer-till-peer-nätverkskomponenten i Windows XP, NAT-genomgångstekniken IPv6 Teredo, några kända problem och felsökning av dessa problem.
Överst på sidan

Mer Information

Viktigt! Advanced Networking-paketet är endast avsett för datorer med Windows XP med SP1. Komponenterna i paketet ingår i Windows XP Service Pack 2 (SP2). Om du installerar SP2 behöver du alltså inte installera paketet. IPv6-brandväggen för Internet-anslutning har dock ersatts med integrerat IPv6-stöd i den nya brandväggen.

Advanced Networking-paket för Windows XP

Genom Advanced Networking-paketet för Windows XP uppdateras IPv6 och installeras Brandvägg för Internetanslutning för IPv6. Normalt öppnas inga portar i brandväggen automatiskt efter installation av uppdateringen. Använd Advanced Networking-paketet för Windows XP om du har program som kräver de här funktionerna eller om du vill utveckla egna program för Windows-infrastrukturen Peer-till-peer.
Överst på sidan

Hämta och installera Advanced Networking-paketet för Windows XP SP1

Besök Microsoft-webbplatsen Windows Update om du vill hämta och installera uppdateringen, och installera sedan uppdatering 817778:Administratörer kan hämta den här uppdateringen från Microsoft Download Center eller från Windows Update-katalogen för distribution till flera datorer. Om du vill hämta uppdateringen för senare installation söker du efter det här artikelnumret med funktionen Avancerade sökalternativ i Windows Update-katalogen.

Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Så hämtar du uppdateringar från Windows Update- eller Microsoft Update-katalogen

Download Center


Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet WindowsXP-KB817778-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installera uppdateringen genom att köra den hämtade filen med hjälp av lämpliga installationsväxlar.

Installationsväxlar


Uppdateringspaketet stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x Extrahera filerna utan att köra installationsprogrammet.
Om du till exempel vill installera paketet utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
windowsxp-kb817778-x86-enu.exe /u /q
Om du vill installera paketet utan att datorn startar om använder du följande kommando:
windowsxp-kb817778-x86-enu.exe /z
Obs! De här växlarna kan kombineras till ett enda kommando.

Administratörer kan också distribuera den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS).

Om du vill veta mer om SUS klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

810796 Översikt över Software Update Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Överst på sidan

Installera Advanced Networking-paketet för Windows XP

Så här installerar du Advanced Networking-paketet för Windows XP:
 1. Logga in i Windows som administratör.
 2. Om Windows XP Peer-to-Peer Update Beta är installerad på datorn tar du bort den.
 3. Starta Utforskaren och öppna mappen med installationsfilen du har hämtat.
 4. Kör installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den körbara EXE-filen.
 5. Installera Advanced Networking-paketet för Windows XP på datorn genom att följa instruktionerna på skärmen.
 6. Starta om datorn när installationsprogrammet har slutförts.
Överst på sidan

Ta bort Advanced Networking-paketet för Windows XP

Så här tar du bort Advanced Networking-paketet för Windows XP:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Advanced Networking Pack for Windows XP i listan över installerade program och sedan på Ta bort.
 4. Ta bort Advanced Networking-paketet för Windows XP från datorn genom att följa instruktionerna på skärmen.
 5. Starta om datorn när borttagningen är klar.
Administratörer kan också ta bort det här paketet med verktyget Spuninst.exe. Programfilen Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB817778$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Överst på sidan

Kontrollera att Advanced Networking-paketet för Windows XP har installerats

Kontrollera att Advanced Networking-paketet för Windows XP har installerats genom att jämföra filerna på datorn med följande information eller kontrollera att DWORD-värdetInstalled finns och har angetts till 1 i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB817778
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   95 232 6to4svc.dll 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   31 232 Inetmib1.dll 30-jun-2003 17:56           3 397 Ip6fw.inf 30-jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   29 952 Ip6fw.sys 30-jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   49 152 Ip6fwapi.dll 30-jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   16 384 Ip6fwcfg.dll 30-jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   40 448 Ip6fwhlp.dll 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   79 872 Iphlpapi.dll 30-jun-2003 20:30 5.1.2600.1240   48 640 Ipv6.exe 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   54 272 Ipv6mon.dll 30-jun-2003 17:56           6 157 Netip6.inf 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   71 168 Netoc.dll 30-jun-2003 20:10           9 328 Netoc.inf 30-jun-2003 20:33 5.1.2600.1240   83 456 Netsh.exe 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   109 056 P2p.dll 30-jun-2003 17:56           6 592 P2p.inf 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   79 872 P2pgasvc.dll 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   294 912 P2pgraph.dll 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   81 408 P2pnetsh.dll 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   494 080 P2psvc.dll 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   45 568 Pnrpnsp.dll 12-jun-2003 20:36 2.1.4701.0    151 552 Sqldb20.dll 12-jun-2003 20:36 2.1.4701.0    462 848 Sqlqp20.dll 12-jun-2003 20:36 2.1.4701.0    110 592 Sqlse20.dll 30-jun-2003 20:30 5.1.2600.1240   203 008 Tcpip6.sys 30-jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   11 776 Tunmp.sys 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   70 656 Ws2_32.dll 10-jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   13 312 Wship6.dll 30-jun-2003 17:49 5.1.2600.1240   172 544 Xpob2res.dll 30-jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   26 624 Npcustom.dll  
Överst på sidan

Windows XP-komponenten Peer-till-peer-nätverk

Windows-komponenten Peer-till-peer-nätverk är en utvecklarplattform för att skapa P2P-program för datorer med Windows XP. Programutvecklare kan använda kraftfulla persondatorer anslutna till Internet för att skapa spännande distribuerade program eller förbättra befintliga program för nytt och användbart samarbete.

Windows-komponenten Peer-till-peer-nätverk aktiverar IPv6 och IPv6-brandväggen för Internetanslutning (om de inte redan har aktiverats på datorn) och öppnar portarna 3587 (TCP) och 3540 (UDP) på IPv6-brandväggen.

När Advanced Networking-paketet för Windows XP installeras och den valfria Windows-komponenten Peer-till-peer-nätverk aktiveras på datorn aktiveras följande tekniker:
 • Namnmatchning med Windows Peer-till-peer-nätverk

  PNRP-namnutrymmesprovidern (Peer Name Resolution Protocol) tillhandahåller en API som möjliggör peer-till-peer-matchning av namn till slutpunkter (IPv6-adress eller portnummer).
 • Skapande av diagram för Windows Peer-till-peer-nätverk

  Med hjälp av diagram kan effektiv flerpunktskommunikation upprättas mellan en tätt sammanhållen uppsättning peer-datorer, och programmens egna säkerhetsmodeller och mekanismer för IP-upplösning kan användas.
 • Gruppering för Windows Peer-till-peer-nätverk

  Normalt är gruppering säkerhetslagret över ett diagram. Det definierar säkerhetsmodellen bakom skapande av en grupp samt inbjudan och anslutning till gruppen. I gruppering används dessutom PNRP som namnmatchningsprotokoll, och flera program kan dela samma diagram.
 • Identitetshanteraren i Windows Peer-till-peer-nätverk

  Identitetshanteraren möjliggör skapande och användning av peer-till-peer-identiteter i PNRP och gruppering.
Överst på sidan

Aktivera Windows XP-komponenten Peer-till-peer-nätverk

Så här aktiverar du Windows XP-komponenten Peer-till-peer-nätverk.

-Obs! Innan Peer-till-peer-nätverk kan aktiveras måste Advanced Networking-paketet för Windows XP installeras på datorn, om det inte redan är installerat.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Guiden Windows-komponenter startar.
 4. Klicka på Nätverkstjänster (men avmarkera inte kryssrutan), och klicka sedan på Information.
 5. Markera kryssrutan Peer-till-peer, och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Följ instruktionerna på återstående sidor i guiden för installation av komponenten på datorn.
Överst på sidan

Inaktivera Windows XP-komponenten Peer-till-peer-nätverk

Så här inaktiverar du Windows XP-komponenten Peer-till-peer-nätverk:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Guiden Windows-komponenter startar.
 4. Klicka på Nätverkstjänster (men avmarkera inte kryssrutan), och klicka sedan på Information.
 5. Avmarkera kryssrutan Peer-till-peer, och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Följ instruktionerna på återstående sidor i guiden för borttagning av komponenten på datorn.
Obs! Om IPv6-brandväggen för Internetanslutning är inaktiverad stängs portarna 3587(TCP) och 3540 (UDP) automatiskt när du inaktiverar Peer-till-peer-nätverk.

Överst på sidan

NAT-genomgångstekniken IPv6 Teredo

IPv6 är nästa generations Internetprotokoll som möjliggör kommunikation i olika slags nätverk. IPv6 Teredo är en genomgångsteknik som möjliggör automatisk tunnelanvändning för IPv6 mellan värddatorer på en eller flera IPv4 NAT-enheter.

IPv6-trafik från Teredo-värdar kan gå via NAT-enheter eftersom trafiken innesluts i ett IPv4-UDP-meddelande (User Datagram Protocol). Om NAT-enheten stöder UDP-portöversättning stöder den Teredo. Det enda undantaget är "symmetrisk" NAT, som inte stöds. För närvarande används symmetrisk NAT sällan.

Microsofts implementering av IPv6 Teredo baseras på IETF (Internet Engineer Task Force) Internet Draft version 8, "Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through NATs". Teredo gör att andra värddatorer på Internet kan kommunicera direkt med datorn och möjliggör direkt kommunikation mellan peer-klienter på Internet.

Följande komponenter i IPv6 Teredo ingår i Advanced Networking-paketet för Windows XP:
 • Teredo-klient

  En Teredo-klient är en värddator som kan erhålla en Teredo-adresstilldelning, hantera NAT-mappningar och använda tunnel för IPv6-trafik via IPv4-Internet. Teredo-klienter vidarebefordrar initieringspaket för NAT-mappning mellan Teredo-klienter och noder på IPv6-Internet.
 • Teredo-värdspecifik relädator

  En Teredo-värdspecifik relädator är en värd som vidarebefordrar paket mellan Teredo-klienter och IPv6-Internetnoder.
Obs! För närvarande stöds endast Teredo-klienter i Advanced Networking-paketet för Windows XP. Den Teredo-värdspecifika relädatorn konfigureras automatiskt vid behov. På IPv6-Internetnoder måste Advanced Networking-paketet för Windows XP användas för att en värdspecifik relädator ska kunna nå Teredo-klienten, eller så måste en offentlig Teredo-relädator användas. Om ingen offentlig Teredo-relädator är tillgänglig måste IPv4 kanske användas på Teredo-klienter som ansluter till en IPv6-värddator som inte är kompatibel med Advanced Networking-paketet för Windows XP.

Överst på sidan

Konfigurera IPv6-Teredo-klienten

När Advanced Networking-paketet för Windows XP installeras konfigureras datorn automatiskt för aktivering av IPv6-Teredo-klienten. Normalt behöver den här konfigurationen inte ändras. Om inställningarna ändå måste ändras ska kommandoradsverktyget netsh interface ipv6 användas. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på RETUR.
 3. Skriv följande rader vid kommandotolken och tryck på RETUR efter varje rad:
  netsh
  interface
  ipv6
Konfigurera IPv6-Teredo-klienten genom att använda kommandot set teredo vid kommandotolken netsh interface ipv6. I kommandot set teredo används följande syntax:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[servernamn=]värdnamn | IPv4 Address | default] [[RefreshInterval=]värde | default][[ClientPort=] set value | default
Här följer de parametrar som du kan använda med kommandot set teredo:
 • type: Anger ett av följande alternativ:
  • disabled: Inaktivera Teredo-tjänsten.
  • client: Aktivera Teredo-klienten.
  • enterpriseclient: Tillåt Teredo-klienten att fungera i ett hanterat nätverk
 • servernamn: Anger Teredo-serverns namn eller IPv4-adress.
 • RefreshInterval: Anger Teredo-klientens uppdateringsintervall (i sekunder).
 • ClientPort: Tillåter användare att ange en UDP-port. Om alternativet inte används anges UDP-porten automatiskt.
Mer information om användning av alternativen enterpriseclient och ClientPort finns i "Ytterligare information om konfigurering av NAT-enheter".

Mer information om netsh finns i Hjälp och support i Windows XP. Klicka på Start, Hjälp och support, skriv använda netsh i rutan Sök och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Samverkan mellan NAT och IPv6 Teredo

Teredo är en IPv6-teknik för bläddring bland NAT-enheter som ger anslutningar slutpunkt till slutpunkt mellan IPv6-noder. På grund av den stora mängden NAT-enheter från olika leverantörer är det emellertid inte säkert att Teredo fungerar som det ska med en viss NAT-enhet. Följande NAT-enheter har testats grundligt och befunnits fungera med Teredo:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1

D-Link DI-713 med inbyggd programvara version 2.53b9

NETGEAR RP614

NETGEAR RP114

NETGEAR MR314

NETGEAR FVS318

Microsoft MN-100 Wired Base Station
Siemens SpeedStream 2602 NAT Router

SMC 7004VBR

SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3

3Com 3C855

Windows XP Internetanslutningsdelning
Följande enheter kan uppdateras så att de fungerar med Teredo:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
Följande enhet kan konfigureras så att den fungerar med Teredo:
Microsoft Broadband Wireless Base Station - MN-500
Om din NAT-enhet inte finns med i listan kan den ändå fungera med Teredo. Kommandoradsverktyget netsh interface ipv6 kan användas för att ta reda på om Teredo fungerar som det ska. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på RETUR.
 3. Skriv följande vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  netsh interface ipv6 show teredo
  I utdata ingår en lista som visar aktuell status för Teredo. Om det inte går att använda Teredo på klienten anges State som Offline, och Error innehåller mer information. Det kan vara möjligt att konfigurera enheten för Teredo.
Mer information om konfigurering av NAT-enheter finns i "Ytterligare information om konfigurering av NAT-enheter".

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Överst på sidan

Ytterligare information om konfigurering av NAT-enheter

UPnP-stöd

Det kan hända att enheten stöder UPnP (Universal Plug and Play). UPnP är ett konfigurationsprotokoll som stöds av många enheter. Teredo-klienten försöker konfigurera NAT-enheter som stöder UPnP men annars inte tillåter Teredo-trafik. Denna process är automatisk, och du behöver inte konfigurera ytterligare inställningar. Eftersom NAT-enheter är olika kan det hända att enheten stöder UPnP, men det kan också hända att användaren måste aktivera UPnP. Information om huruvida enheten stöder UPnP finns i dokumentationen som medföljer enheten.

ClientPort

Det kan också hända att du kan konfigurera en speciell UDP-port för Teredo-klienten manuellt. Vissa NAT-enheter kräver att samma port används för varje anslutning i ett nätverksprogram. Om Teredo verkar vara blockerat i NAT-enheten kan du använda alternativet ClientPort som beskrivs i "Konfigurera IPv6 Teredo-klienten" för att ange en viss port. Porten kan ha valfritt nummer mellan 1024 och 65356.

EnterpriseClient

Teredo-klienten inaktiveras automatiskt om datorn tillhör en företagsdomän eller om en brandvägg identifieras. Om du vill använda Teredo från ett företagsnätverk kontaktar du nätverksadministratören innan du använder alternativetEnterpriseClient. Den här inställningen har företräde framför den normala funktionen och innebär att ett försök görs att aktivera Teredo på klientdatorn fastän denna tillhör en domän.

Överst på sidan

Aktivera IPv6-brandväggen

När du installerar Advanced Networking-paketet för Windows XP installeras IPv6 och IPv6-brandväggen för Internetanslutning, men aktiveras inte genast. När IPv6 aktiveras så aktiveras också IPv6-brandväggen automatiskt för alla nätverksanslutningar. IPv6-brandväggen skiljer sig från IPv4-brandväggen för Internetanslutning som ingår i Windows XP, och därför är det inte möjligt att se konfigurationsinformation och statistik om IPv6-brandväggen i mappen Nätverksanslutningar. Du kan bara se information om IPv4-brandväggen i mappen Nätverksanslutningar.

IPv6-brandväggen har följande funktioner:
 • Filtrering av utgående trafik utifrån trafikens tillstånd
 • Oönskad inkommande trafik ignoreras automatiskt utan meddelanden
 • Portkonfigurering

  När Advanced Networking-paketet för Windows XP installeras blockeras alla inkommande portar av IPv6-brandväggen. När Peer-till-peer-nätverk aktiveras öppnas portarna 3540 (UDP) och 3587 (TCP) för inkommande trafik. Dessutom kan portar konfigureras manuellt för att ta emot obeställd trafik från nätverket. Om du till exempel är värd för en webbserver med IPv6 kan du konfigurera IPv6-brandväggen så att obeställd IPv6-trafik tillåts på TCP-port 80.
 • ICMP-konfigurering

  Du kan konfigurera alternativ ICMP (Internet Control Message Protocol).
 • Loggningsinformation

  Du kan konfigurera loggning av ignorerade paket, lyckade anslutningar eller bådadera. Du kan använda loggarna för felsökning av säkerhets- och prestandaproblem.
Mer information om IPv6-brandväggen finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Aktivera IPv6-brandväggen manuellt

IPv6-aktiveras automatiskt när IPv6 aktiveras på datorn. Inga ytterligare åtgärder krävs. Om du inaktiverar IPv6-brandväggen kan du emellertid aktivera den manuellt.

Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Guiden Windows-komponenter startar.
 4. Klicka på Nätverkstjänster (men avmarkera inte kryssrutan), och klicka sedan på Information.
 5. Markera kryssrutan Brandvägg för IPv6-internet-anslutning och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Installera komponenten på datorn genom att följa instruktionerna på skärmen.
Överst på sidan

Inaktivera IPv6-brandväggen

Så här inaktiverar du IPv6-brandväggen:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Guiden Windows-komponenter startar.
 4. Klicka på Nätverkstjänster (men avmarkera inte kryssrutan), och klicka sedan på Information.
 5. Avmarkera kryssrutan Brandvägg för IPv6-internet-anslutning och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Ta bort komponenten från datorn genom att följa instruktionerna på skärmen.
Överst på sidan

Kända problem

 • IPv6-anslutningsproblem vid felaktiga brandväggsinställningar.

  Det kan uppstå anslutningsproblem om brandväggsinställningarna för IPv4 eller IPv6 inte konfigureras korrekt. Lös problemet genom att uppdatera brandväggsinställningarna med följande kommando vid kommandotolken:
  netsh interface ipv6 set teredo client
 • Peer-till-peer-portar i Windows XP är inte öppna vid installation av ett nytt nätverkskort.

  Om Windows XP Peer-to-Peer Update Beta är installerad på datorn och du inte tar bort den innan du installerar Advanced Networking-paketet för Windows XP, öppnas inte lämpliga portar för infrastrukturen för peer-till-peer-nätverk i Windows XP vid installation av ett nytt nätverkskort. Problemet beror på att portar inte öppnas globalt i Windows XP Peer-to-Peer Update Beta. Lös problemet genom att inaktivera Peer-till-peer-nätverk och sedan aktivera det igen.
 • Det går inte att använda ett peer-till-peer-nätverksprogram i Windows XP från gästkontot.

  Du måste logga in med ett annat användarkonto än gästkontot för att kunna använda infrastrukturen för Peer-till-peer-nätverk.
 • Det går kanske inte att matcha domännamn från vissa DNS-servrar (Domain Name System) i exempelvis Microsoft Internet Explorer efter aktivering av IPv6. På grund av detta går det kanske inte heller att komma åt vissa webbplatser. Problemet kan uppstå om en icke-"A"-post efterfrågas på DNS-servern och servern svarar med ett auktoritärt svar som returnerar NXDOMAIN eller NAME_ERROR (svarskod eller RCODE, 3) trots att det finns en "A"-post (eller en post för Internet Protocol version 4, eller IPv4, värd) för namnet som efterfrågats på DNS-servern. NXDOMAIN eller NAME_ERROR i svaret anger att det inte finns "några poster av något slag för namnet". Microsoft har funnit att vissa DNS-serverprogram inte stöder "AAAA"-poster (Internet Protocol version 6 eller IPv6) och felaktigt svarar med NXDOMAIN trots att det finns en "A"-post för platsen.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  815768 Vissa domännamn kan inte matchas i ett program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • IPv6-trafik filtreras inte av IPv4-brandväggen i Windows XP. För att filtrera IPv6-trafik måste du använda IPv6-brandväggen som ingår i Advanced Networking-paketet.
Överst på sidan

Referenser

Mer information om IPv6 finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om Teredo finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 817778 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback