Felsöka problem vid anslutning till Windows Update eller Microsoft Update

INLEDNING

I denna artikel beskrivs steg för steg felsökning av problem vid anslutning till Windows Update eller Microsoft Update. Följande kan inträffa när du försöker ansluta till dessa webbplatser:
 • Webbsidan är tom.
 • Datorn slutar svara om du försöker hämta en fil från webbplatsen.
 • Det visas ett meddelande om skriptfel.
 • Ett eller flera av följande felmeddelanden kan också visas:

  Meddelande 1
  0x80072F78
  Meddelande 2
  Ett fel uppstod när ett beroende skapades
  Meddelande 3
  Ett okänt fel uppstod
  Meddelande 4
  Du har valt att inte hämta programvarukontrollerna eller så uppstod det ett problem vid hämtningen av dessa. Om så är fallet kan du inte komma åt stora delar av webbplatsen Windows Update. Klicka på Försök igen nedan om du vill hämta kontrollerna.
  Meddelande 5
  Dina säkerhetsinställningar för Internet Explorer har ställts in på Hög. Du måste ange säkerhetsinställningarna till Medel för att kunna använda webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update. Gör så här för att ändra säkerhetsinställningarna: Välj Internet-alternativ på Visa-menyn i verktygsfältet. Klicka på fliken Säkerhet och välj zonen Internet i listrutan. Klicka på Medel.
  Meddelande 6
  Det gick inte att öppna adressen till webbplatsen i Internet Explorer. Det gick inte att upprätta en anslutning till servern.
  Meddelande 7
  0x80070641
Lös problemet med någon av metoderna som beskrivs i denna artikel. Efter varje metod försöker du ansluta till Windows Update eller Microsoft Update. Om det ändå inte går att ansluta till webbplatsen fortsätter du med nästa metod. När du har använt alla metoder försöker du fastställa orsaken till problemet och sedan använda de metoder som krävs för att lösa problemet.

Mer Information

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Undersök datorns inställningar

Kontrollera språkinställningarna

 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Internetegenskaper i dialogrutan Allmänt och klicka sedan på Språk.
 3. Kontrollera att operativsystemets språk finns med i listan Språk. Klicka annars på Lägg till, klicka på språket i listan Språk och klicka sedan tre gånger på OK.

Återställ Internet-zonsäkerhet

 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Internetegenskaper.
 3. Klicka på Internet i rutan Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen, klicka på Anpassad nivå och sedan på Tillämpa för att ange medelsäkerhet för zonen.
 4. Klicka på OK.

Lägg till webbplatserna Windows Update och Microsoft Update i listan med tillförlitliga platser

 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Internetegenskaper.
 3. Klicka på Tillförlitliga platser och sedan på Platser i rutan Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen.
 4. Avmarkera kryssrutan Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen i dialogrutan Tillförlitliga platser.
 5. Lägg till följande webbplatser:
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com
 6. Klicka två gånger på OK och besök sedan Windows Update eller Microsoft Update för att kontrollera om problemet är löst.

Kontrollera att inställningarna i Internet Explorer är korrekta

 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Internetegenskaper.
 3. Klicka på Internet i rutan Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen och sedan på Anpassad nivå.
 4. Klicka på Aktivera under Kör ActiveX-kontroller och plugin-program i listan Säkerhet.
 5. Under Filhämtning klickar du på Aktivera.
 6. Under Java-behörighet klickar du på Normal säkerhet.
 7. Under Hämta program och filer från en IFRAME klickar du på Aktivera.
 8. Under Active Scripting klickar du på Aktivera.

Kontrollera att datum och tid är korrekta

 1. Klicka på Start, Kör, skriv timedate.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Datum och tid i dialogrutan Egenskaper för datum och tid och ange sedan korrekt tid och datum. Gör så här:
  1. Klicka på den aktuella månaden i listan med månader i rutan Datum.
  2. Klicka på det aktuella året i listan över år.
  3. Klicka på det aktuella datumet i kalendern.
  4. Markera timmarna i rutan Tid och ändra dem med upp- eller nedpilen. Gör samma sak med minuterna och sekunderna.
  5. Klicka på FM eller EM och ändra värde med upp- eller nedpilen.
  6. Klicka på fliken Tidszon och på aktuell tidszon i listan Tidszon.
 3. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Kontrollera Internet-anslutningen och nätverksinställningarna

Kontrollera att det finns en anslutning till Internet

Försök logga in hos Internet-leverantören innan du försöker komma in på Windows Update eller Microsoft Update. Du måste logga in hos vissa Internet-leverantörer för att kunna ansluta till en webbplats med en webbläsare. När du loggar in aktiveras anslutningen i TCP/IP. Du måste använda en TCP/IP-session för att kunna ansluta till platser på Internet.

Avmarkera kryssrutorna Automatisk identifiering av inställningar och Använd skript för automatisk konfigurering under LAN-inställningar

 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Anslutningar i dialogrutan Internetegenskaper och klicka sedan på LAN-inställningar.
 3. Avmarkera kryssrutorna Automatisk identifiering av inställningar och Använd skript för automatisk konfigurering och klicka sedan två gånger på OK.

Kontrollera att du kan ansluta till webbplatser där SSL används

En säker HTTP-port på datorn används för anslutning till Windows Update och Microsoft Update. Så här kontrollerar du om port 443 är öppen:
 1. Klicka på Start, Kör och skriv https://www.microsoft.com:443 och klicka sedan på OK.
 2. Om det inte går att ansluta till s.microsoft.com eller om det visas ett felmeddelande, kan det hända att porten är blockerad.

Kontrollera om det finns en fil eller ett program som hindrar dig att ansluta till webbplatsen Windows Update

Du kan använda verktyget Systemkonfiguration och starta om i felsäkert läge för att kontrollera om det finns en fil eller ett program som hindrar dig att ansluta till webbplatsen Windows Update.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

Inaktivera program för reklamborttagning, webbacceleratorer och antivirusprogram

Inaktivera eventuella program för reklamborttagning, webbacceleratorer och antivirusprogram innan du försöker komma åt webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update. Sådana program kan orsaka skriptfel.

Reparera filer

Använd Systemfilsgranskaren för att reparera skadade Windows-filer

Använd verktyget Systemfilsgranskaren för att reparera skadade Windows-filer.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

185836 Beskrivning av Systemfilsgranskaren (Sfc.exe) (Detta kan vara på engelska)

Registrera DLL-filer

Obs! För följande instruktioner måste datorn köra en ren installation av Microsoft Windows XP. För andra versioner av Windows gör du följande ändringar av kommandosökvägen:
 • I Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition ska du använda windows\system i stället för windows\system32.
 • I Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows NT ska du använda winnt\system32 i stället för windows\system32.
 • Om du har uppgraderat till Windows XP från Windows NT eller Windows 2000 ska du använda winnt\system32 i stället för windows\system32.
Om operativsystemet är installerat på en annan enhet än C ändrar du enhetsbeteckningen i följande steg till systemenheten.
 1. Klicka på Start, Kör och skriv följande kommandon i följd: Tryck på RETUR varje gång du skrivit in ett kommando.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. När du har skrivit varje kommando klickar du på OK för att stänga RegSvr32-meddelandefönstret.

Ändra Windows Installer till manuellt startläge

Om Windows Installer har inaktiverats visas felmeddelanden vid försök att uppdatera datorn med Windows Update eller Microsoft Update. Felsök problemet genom att ändra Windows Installer till manuellt startläge så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv services.msc och klicka på OK.
 2. Högerklicka på Windows Installer i den högra rutan, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. På fliken Allmänt väljer du Manuellt under Startmetod och klickar på OK.
När du har slutfört dessa åtgärder kan Windows Installer bara startas av en användare eller en beroende tjänst.

Ytterligare analys

Om problemet kvarstår när du slutfört instruktionerna på denna webbplats måste du kanske hämta följande filer för ytterligare analys:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Mer information om hur du kontaktar Microsoft finns på följande Microsoft-webbplats:

Referenser

Om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows Update i Microsoft Update kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

316524 Det visas ett felmeddelande om "Endast administratörer" när du försöker gå till webbplatsen för Windows Update eller Microsoft Update

326686 Ett eller flera felmeddelanden visas när systemadministratören har inaktiverat Windows Update eller Microsoft Update

Egenskaper

Artikel-id: 818018 – senaste granskning 3 juli 2012 – revision: 1

Feedback