Det går inte att visa Tidigare i Internet Explorer 6 efter datum

Symptom

Om du avslutar och startar om Internet Explorer 6 för Windows XP, och sedan försöker visa Tidigare efter datum, syns ingenting. Detta kan även hända när Windows XP startas i felsäkert läge, och det går inte att lösa problemet genom att ta bort tillfälliga Internet-filer, cookies, hämtade programfiler eller Tidigare i Explorer 6.

Orsak

Problemet kan uppstå om det finns en blockeringsfunktion för Microsoft ActiveX i antivirusprogrammet.

Workaround

Undvik problemet med någon av följande metoder:
  • Stäng av funktioner för blockering av ActiveX i antivirusprogrammet.

  • Installera den senaste uppdateringen för antivirusprogrammet.
  • Ta bort antivirusprogrammet från datorn.
Sök i dokumentationen eller på webbplatsen för antivirusprogrammet efter mer information om hur du stänger av olika funktioner, tar bort programmet från datorn eller hämtar de senaste uppdateringarna.

Mer Information

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 819257 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback