En aktivitet i ett program upphör eller Explorer.exe använder 100 procent av processorn vid högerklickning på ett objekt i Utforskaren

Symptom

När du högerklickar på ett objekt (till exempel en fil, mapp eller nätverksanslutning) i Utforskaren eller Den här datorn, kan andra aktiviteter tillfälligt upphöra. Exempelvis kan uppspelning av en film i Microsoft Windows Media Player tillfälligt avbrytas.

Om du startar Aktivitetshanteraren ser du på fliken Processer att processen Explorer.exe utnyttjar mycket (eller 100 procent) av processorresurserna. Du startar Aktivitetshanteraren genom att högerklicka i ett tomt område i Aktivitetsfältet och sedan klicka på Aktivitetshanteraren.

Orsak

Det här problemet uppstår om följande inställningar har aktiverats och du markerar ett objekt genom att högerklicka på det.
 • Visa vanliga aktiviteter i mappar
 • Låt menyer rulla fram
Normalt är båda dessa inställningar aktiverade i Windows XP.

I så fall visas information om det markerade objektet i rutan Aktiviteter i Utforskaren med hjälp av en animering. Om du öppnar en snabbmeny (genom att högerklicka på ett objekt) medan animeringen är igång, kan den kanske inte slutföras (och kan utnyttja mycket processorresurser) förrän du stänger snabbmenyn.

Workaround

Undvik problemet genom att markera objektet innan du högerklickar på det. Markera objektet genom att klicka på det eller låta muspekaren vila över det.

Du kan undvika det här problemet genom att stänga av någon av inställningarna som anges i avsnittet "Orsak" i den här artikeln. Använd någon av följande metoder:

Metod 1: Stäng av den visuella effekten "Låt menyer rulla fram"

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på System (eller dubbelklicka på ikonen System).
 3. Klicka på fliken Avancerat och på Inställningar under Prestanda.
 4. Avmarkera kryssrutan Låt menyer rulla fram på fliken Visuella effekter.
 5. Klicka på OK.

Metod 2: Använd standardmapparna för Windows

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Utseende och teman och sedan på Mappalternativ (eller dubbelklicka på ikonen Mappalternativ).
 3. Klicka på Använd standardmapparna för Windows på fliken Allmänt.
 4. Klicka på OK.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Egenskaper

Artikel-id: 819946 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback