Meddelandet "Ett nyligen installerat program kan orsaka att Microsoft Office och andra program med e-postfunktioner inte fungerar som de ska" visas vid start av Outlook

Symptom

När du startar Microsoft Outlook visas följande felmeddelande:
Ett nyligen installerat program kan orsaka att Microsoft Office och andra program med e-postfunktioner inte fungerar som de ska. Outlook kan lösa denna konflikt utan att påverka programmet som orsakar problemet. Vill du att Outlook ska lösa problemet?

Orsak

Det här problemet uppstår om det föreligger en filkonflikt med MAPI-kärnfilerna på datorn. Filen i konflikt är Mapi32.dll, som finns på följande plats i Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows 2000:
C:\Windows\System32

Lösning

Lös problemet genom att klicka på Ja eller Nej i felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom" i den här artikeln.

Scenario 1

Om du klickar på Ja i felmeddelandet startar verktyget Fixmapi.exe, och ett försök görs att åtgärda filkonflikten med MAPI-kärnfilerna genom att rätt version installeras.

Om du kör ett program där filen Mapi32.dll används, går det kanske inte att åtgärda filkonflikten med hjälp av Fixmapi.exe. I så fall visas följande felmeddelande:
Det gick inte att lösa konflikten mellan ett nyligen installerat program och Microsoft Office eller andra program med e-postfunktioner. Outlook måste ändra en systemkomponent som används av det andra programmet för tillfället. Om du vill lösa det här problemet måste du starta om Windows.
Om du klickar på OK i felmeddelandet startar Microsoft Windows inte om, men en post för Fixmapi.exe placeras i registernyckeln RunOnce. Nästa gång du startar Windows görs ett försök att åtgärda Mapi32.dll-filkonflikten.

Scenario 2

Om du klickar på Nej i felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom" i den här artikeln, ändras inte MAPI-kärnfilerna. Eftersom filen Mapi32.dll används av Outlook i mappen C:\Program\Delade filer\SYSTEM\MSMapi\1033, påverkas inte programmets funktion om du klickar på Nej.

Workaround

Gör så här om Fixmapi.exe inte fungerar:
  1. Avsluta alla program.
  2. Byt namn på filen Mapi32.dll i mappen C:\Windows\System32 till "Mapi32.old" (utan citattecken).
  3. Leta upp filen Fixmapi.exe i mappen C:\Windows\System32, och kör sedan programmet genom att dubbelklicka på Fixmapi.exe.
  4. Starta om datorn.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Microsoft WMS (Windows Messaging Subsystem) installerar MAPI-kärnfilerna i mappen C:\Windows\System32. Tidigare Outlook-versioner än Microsoft Office Outlook 2003 kommer åt MAPI-kärnfilerna från denna plats. I Outlook 2003 och senare versioner av Outlook lagras de viktigaste MAPI-kärnfilerna på en gemensam plats.

Enkla MAPI-program som Microsoft Outlook Express, Qualcomm Eudora, Netscape och andra program från andra tillverkare installerar och kommer åt filen Mapi32.dll från följande plats:
C:\Windows\System32
Du kan klicka på Skicka tillArkiv-menyn, om du vill skicka dokument i program som stöder enkla MAPI-program.

Obs! Det här problemet kan påverka Microsoft Exchange System Manager, även om Microsoft Exchange-servern inte finns på samma dator som Exchange System Manager. Exchange System Manager fungerar inte om du byter ut MAPI-kärnfilerna mot Outlook-MAPI-filerna när du har kört Fixmapi.exe. Om du inte byter ut MAPI-kärnfilerna mot Outlook-MAPI-filerna fungerar Outlook dessutom kanske inte som förväntat. Felmeddelandet i avsnittet "Symptom" i den här artikeln visas varje gång du startar Outlook, tills du byter ut MAPI-kärnfilerna mot Outlook-MAPI-filerna.

Vi rekommenderar att du inte har Microsoft Outlook 2002 eller en tidigare version av Outlook på samma dator som Exchange System Manager eller Exchange-servern. Om du använder Outlook 2002 eller en tidigare version av Outlook, undviker du det här problemet genom att använda Microsoft Outlook Web Access eller en Terminal Server-session för att komma åt e-postmeddelanden.

Lösning

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 820865 – senaste granskning 8 feb. 2008 – revision: 1

Feedback