Så videofilmar du en presentation i PowerPoint 2003

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs några av de metoder du kan använda när du vill videofilma en PowerPoint 2003-presentation.

Mer Information

PowerPoint har inga inbyggda funktioner som kan användas för spela in en presentation på video. Du kan dock använda en rad olika produkter från andra tillverkare för att göra detta.

Tänk på följande innan du börjar:
 • Med video används en analog signal som ger suddigare bild med lägre upplösning än den digitala signal som används i datorn för att visa information på bildskärmen. Därför bör du inte använda liten grafik och text i presentationen.
 • Information som visas nära skärmkanterna kan tas bort. Placera inte text nära kanterna på bilderna.
 • Vissa färger, t ex ljusrött, visas inte särskilt bra på video. Därför bör du undvika att använda ljusa röda och gula färger i presentationen.
Använd någon av följande metoder om du vill videofilma en PowerPoint-presentation:

Metod 1: Använd en skanningsadapter

En skanningsadapter är en enhet som du kan använda för att visa bildskärmsinnehållet på en TV med NTSC (National Television System Committee) eller PAL (Phase Alternating Line), eller för att visa TV-bilder på datorskärmen. Du kan även använda en vanlig videobandspelare (VCR) för att spela in det som visas på datorns bildskärm.

Med vissa grafikkort (t ex ATI All-in-Wonder från ATI Technologies) kan du överföra video från en videobandspelare till TV-IN-kontakten på grafikkortet och från TV-OUT-kontakten till videobandspelaren.

Om du vill veta hur du kan ta kontakt med tillverkaren av grafikkortet klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Gör så här om du vill spela in en presentation med hjälp av en skanningsadapter:
 1. Anslut skanningsadaptern till datorn och videobandspelaren enligt tillverkarens instruktioner.

  Om du inte vet vilket grafikkort du har eller om det har en inbyggd TV-OUT-kontakt, kan du titta på datorns baksida där bildskärmskabeln är ansluten. Leta efter en "F"- eller "S-Video"-anslutning. "F"-anslutningar är vanligast – de används på TV-apparater, kabel-TV-mottagare och viodeobandspelare.

  De flesta nya videoenheter (TV-apparater och videobandspelare) har S-Video-anslutning. Om alla enheter du använder (TV, videobandspelare och skanningsadapter) har S-Video-anslutning bör du använda den, eftersom det ger bättre bildkvalitet.

  Det ska finnas två kontakter som är märkta med "video in" och "video out". Om du vill spela in film från datorn på videobandspelaren ansluter du Video Out (TV-OUT) på datorns grafikkort till Video In (TV-IN) på videobandspelaren.
 2. Om presentationen innehåller ljud ansluter du Speaker- eller Line Out-kontakten på datorns grafikkort till Audio In-kontakten på videobandspelaren.

  Obs! Du måste ha ett ljudkort på datorn och rätt kabel (vanligtvis en kabel med minikontakt i ena änden och en RCA-kontakt i andra).
 3. Tryck på inspelningsknappen på videobandspelaren.
 4. Kör PowerPoint-presentationen på datorn.
Om alla anslutningar är korrekta spelas presentationen in på videobanspelaren.

Metod 2: Använd program- och maskinvara för digital videoredigering

Med digital videoredigering får du avancerade funktioner för att använda datorn som källa för videoband som du skapar. Med denna metod används ett adapterkort som ersätter eller samverkar med grafikkortet i datorn. Detta kort har kontakter för olika typer av utsignaler och kan även ha kontakter för inkommande videosignaler. Några exempel på sådana kort är Matrox RT2000 från Matrox Electronic Systems Ltd. och Pinnacle DV500 från Pinnacle Systems, Inc.

Med dessa kort måste du använda ett program för videoredigering (t ex Adobe Premiere från Adobe Systems, Inc. och Video Factory från Sonic Factory).

Obs! Du måste även ansluta en videobandspelare till kortet för videoredigering.

Med denna maskin- och programvara kan du spela in MPEG-filmer (Moving Picture Experts Group), QuickTime-filmer och bilder som kan lagras i olika format, för att sedan spela in dem på videoband.

Observera även följande:
 • Du kan spara presentationer som en serie bildfiler i PowerPoint. Följande format stöds: GIF (Graphic Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group) och PNG (Portable Network Graphics). Om du har en äldre version av PowerPoint på datorn kan du använda ett skärmdumpsprogram för att spara varje enskild bild som en bildfil.
 • Om du har ett program som kan användas för att skapa QuickTime-filmer direkt från det som visas på skärmen, kan du använda programmet för att skapa en filmfil av presentationen.
 • Du kan använda det digitala videoredigeringsprogrammet för att skicka bilder och filmfiler till videobandspelaren.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 820918 – senaste granskning 30 sep. 2005 – revision: 1

Feedback