Felmeddelande om att "installationskällan är skadad" visas vid installation av Office 2003

Symptom

Vid installation av Microsoft Office 2003 visas följande felmeddelande:
Installationsprogrammet för Microsoft Office kan inte fortsätta på grund av att installationskällan är skadad.

Orsak

Det här problemet kan bero på att fel version av Microsoft XML-tolken (MSXML) är installerad på datorn. Detta program installeras normalt tillsammans med Microsoft Internet Explorer 6 och är förinstallerat på datorer med Microsoft Windows XP. Genom att reparera eller installera om Internet Explorer 6 kan du reparera MSXML.

Obs! Internet Explorer 6 förinstalleras som standard i alla versioner av Windows XP. För att datortillverkare ska ha större valfrihet när de konfigurerar persondatorversioner av Windows XP, har Microsoft gjort det möjligt för OEM-företag, administratörer och användare att ta bort användarnas tillgång till Internet Explorer, samtidigt som Internet Explorer-koden lämnas intakt och helt fungerande. På så sätt säkerställs att program och operativsystemfunktioner som är beroende av koden fungerar. Windows XP stöder till exempel en IEAccess=off-växel i filen Unattend.txt, och Internet Explorer har lagts till i avsnittet Lägg till/ta bort Windows-komponenter i verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Lösning

Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.

Microsoft XML Parser 3.0 Service Pack 4

Installera den senaste versionen av Microsoft XML-tolken (MSXML) från Microsoft Download Center.

Utgivningsdatum: 8-26-2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Hämta filerna från följande Microsoft-webbplats:

Registrera om filen Msxml3.dll

Registrera om filen Msxml3.dll så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande i rutan Öppna: Regsvr32.exe MSXML3.DLL. Klicka sedan på OK.
Om Msxml3.dll registreras visas ett meddelande av följande slag:
DllRegisterServer i C:\WINDOWS\system32\MSXML3.DLL lyckades.

Reparera Internet Explorer

Så här reparerar du din installation av Internet Explorer:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Internet Explorer version.
 4. Klicka på Reparera Internet Explorer och sedan på OK.
Obs! Internet Explorer 6 ingår i Windows XP. Om du vill lägga till eller ta bort Internet Explorer 6 måste du göra följande: klicka på Start, Kontrollpanelen, Lägg till/ta bort och Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Om du använder versionen av Internet Explorer som ingår i operativsystemet installerar du om eller reparerar operativsystemet.

Om du vill veta mer om hur du installerar om eller reparerar Internet Explorer och Microsoft Outlook Express i Windows XP, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

318378 Installera om eller reparera Internet Explorer och Outlook Express i Windows XP

Om du vill veta mer om hur du genomför en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315341 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP

Om problemet kvarstår kan du försöka med nästa metod.

Ta bort och installera om Internet Explorer

Om du inte kan reparera Internet Explorer tar du bort det och installerar sedan om det. Använd följande metoder i angiven ordning.

Ta bort Internet Explorer

Obs! Du måste ha administratörsbehörighet för att installera och ta bort Internet Explorer i Microsoft Windows 2000. Här ingår att du måste ha administratörsbehörighet första gången du startar datorn efter att ha installerat eller tagit bort Internet Explorer 5.5.

Så här tar du bort Internet Explorer:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Klicka på Microsoft Internet Explorer och Internet-verktyg i listan över installerade program på fliken Installera/avinstallera, och klicka sedan på Lägg till/ta bort.

  Obs! Om Microsoft Internet Explorer och Internet-verktyg saknas i listan över installerade program kör du Setup.exe från mappen Internet Explorer\Setup. Om du använder Windows 2000 kör du kommandot w2kexcp.exe /u från mappen Internet Explorer\IE avinstallation.
 4. Klicka på Återställ den tidigare Windows-konfigurationen och sedan på OK.
 5. Återställ den tidigare versionen av Internet Explorer genom att klicka på OK i dialogrutan Internet Explorer och Internet-verktyg Setup.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill återställa den tidigare versionen.
 7. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

Workaround

Undvik det här problemet genom att köra installationsprogrammet med följande kommandorad:
Setup ACCEPTEULA=1
Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv sökväg_till_Office-installationsprogrammet\SETUP ACCEPTEULA=1 och tryck på RETUR.

  Obs!sökväg_till_Office-installationsprogrammet är sökvägen till Office-installationsprogrammet Setup.exe.
 2. Starta Office-installationen genom att klicka på OK.
Obs! Den här lösningen kan göra det möjligt att installera Office 2003, men installationsproblemet kan finnas kvar när du försöker installera om Office 2003 eller installera uppdateringar. Vi rekommenderar att du löser problemet med åtgärderna som beskrivs i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 820930 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback