Så kontrollerar du stavning och grammatik i andra språk i Word 2003

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs steg för steg hur du använder Microsoft Office Word 2003 när du vill kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk än det du brukar använda i Word.

Överst på sidan

Konfigurera operativsystemet så att det fungerar med andra språk

Gör följande endast om du använder en språkversion av operativsystemet som inte stämmer överens med det språk som du vill skriva på. Du måste lägga till språket om du vill skriva eller visa text på detta språk..
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar operativsystemet så att det fungerar med andra språk klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

309360 Använda östasiatiska språk i Word 2003 och Word 2002 på datorer med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
311014 Så aktiverar du stöd för europeiska språk i Word 2003 eller Word 2002 på datorer som körs med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
311015 Så aktiverar du stöd för språk som skrivs från höger till vänster i Word 2003 eller Word 2002 på datorer som körs med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
311013 Så aktiverar du stöd för sydasiatiska språk i Word 2003 eller Word 2002 på datorer som körs med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Göra andra språk tillgängliga

Så här gör du språk tillgängliga för redigering i Word:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft Office, peka på Microsoft Office-verktyg och klicka på Språkinställningar för Microsoft Office 2003.

  Obs! Om det är första gången du använder verktyget Språkinställningar för Microsoft Office 2003, måste du sätta i Office 2003-skivan i cd- eller dvd-enheten när du uppmanas göra det.
 2. Klicka på fliken Aktiverade språk.
 3. Klicka på de språk som du vill lägga till i listan Tillgängliga språk, och klicka sedan på Lägg till.

  Obs! Om det står (begränsat stöd) intill ett språk i listan Tillgängliga språk, kanske du måste installera ytterligare systemstöd för detta språk. Vilket stöd som är tillgängligt beror på ditt operativsystem.

  De språk som du lägger till visas i listan Aktiverade språk.
 4. Klicka på OK.
 5. Följande meddelande visas om du kör något Office-program:
  Om du vill använda de nya språkinställningarna måste du avsluta och starta om alla Office-program som är öppna.

  Vill du avsluta och starta om de öppna Office-programmen nu?
  Klicka på Ja när detta meddelande visas.

  De nya språkinställningarna aktiveras nästa gång du startar Word.
Överst på sidan

Installera verktyg för stavning och grammatik

Office 2003-versionen du använder innehåller stavnings- och grammatikverktyg för vanliga språk.. Den engelska versionen av Office 2003 innehåller t ex språkverktyg för engelska, franska och spanska.

Tillgängliga språkverktyg installeras automatiskt när du kontrollerar stavning och grammatik i dokument som är skrivna på andra språk. Om verktygen för det aktuella språket inte ingår i Office 2003 måste du skaffa och installera nödvändiga filer från Språkverktyg för Microsoft Office 2003.

Överst på sidan

Installera franska eller spanska verktyg för stavning och grammatik

Nedan beskrivs hur du installerar de franska och spanska stavnings- och grammatikverktyg som ingår i den engelska versionen av Office 2003.

Som standard är de franska och spanska språkverktygen inställda på installationsläget Installeras vid första körningen. Första gången du gör en stavningskontroll på dessa språk uppmanas du att installera verktygen. Klicka på Ja och sätt sedan i Office 2003-skivan i cd- eller dvd-enheten när du uppmanas göra det.

Du kan även installera språkverktygen med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Gör så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Microsoft Office 2003 och sedan på Ändra.
 4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Nästa.
 5. Markera kryssrutan Välj avancerad anpassning av program och klicka på Nästa.
 6. Expandera Delade funktioner i Office i listan Avancerad anpassning och expandera sedan Språkverktyg.
 7. Klicka på nedpilen bredvid Franska eller Spanska. Klicka på Kör från datorn och sedan på Uppdatera.
 8. Sätt i Office 2003-skivan i cd- eller dvd-enheten när du uppmanas göra det och klicka sedan på Uppdatera.
 9. Klicka på OK när installationen är klar.
Överst på sidan

Språkverktyg för Office 2003

Språkverktyg för Office 2003 är ett tilläggspaket med språkverktyg för över 50 olika språk. Bland verktygen finns stavnings- och grammatikkontroll, ordlistor och stilistisk kontroll.

Det finns mer information om Språkverktyg för Microsoft Office 2003 i Vanliga frågor om Språkverktyg för Office 2003-utgåvor på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Aktivera automatisk språkidentifiering

Om du aktiverar automatisk språkidentifiering, identifieras alla språk du använder i Word om dokumentet innehåller flera språk. Så här aktiverar du automatisk språkidentifiering
 1. Peka på SpråkVerktyg-menyn, och klicka sedan på Ange språk.
 2. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt (om den inte redan är markerad), och klicka sedan på OK.
Överst på sidan

Ställa in alternativ för stavning och grammatik för ett annat språk

Så här ställer du in alternativ för stavnings- och grammatikkontroll för språket du vill använda:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Stavning och grammatik.
 2. Välj önskade stavnings- och grammatikalternativ och klicka på OK.
Överst på sidan

Kontrollera stavning och grammatik i ett dokument

Normalt kontrolleras stavning och grammatik automatiskt i Word medan du skriver. Vågiga röda understreck anger möjliga stavfel, och vågiga gröna understreck anger möjliga grammatikfel.

Du kan också kontrollera stavning och grammatik i hela dokumentet, inte bara medan du skriver. Gör det genom att klicka på Stavning och grammatikVerktyg-menyn.

Så här kontrollerar du att stavnings- och grammatikkontrollen är aktiverad:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Stavning och grammatik.
 2. Markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver (om den inte redan är markerad).
 3. Markera kryssrutan Kontrollera grammatik medan du skriver (om den inte redan är markerad).
 4. Välj övriga önskade stavnings- och grammatikalternativ och klicka på OK.
Överst på sidan

Felsökning

Felsökning av stavnings- och grammatikkontrollen

Gör följande om det inte går att hitta en ordlista eller andra språkverktyg för kontroll av stavning och grammatik på ett annat språk:
 • Kontrollera stavnings- och grammatikverktygen för språket är installerade. Det kan hända att du måste hämta verktygen från Språkverktyg för Office 2003 och installera dem.
 • Kontrollera att språket är aktiverat för redigering i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office 2003.
Gör så här om du vill veta mer om felsökning av stavningskontrollen: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv felsökning stavningskontroll i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.

Gör så här om du vill veta mer om felsökning av problem med flerspråkiga texter: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv felsökning flerspråkig text i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.


Överst på sidan

Felsökning av automatisk språkidentifiering

Gör följande om språken i dokumentet inte identifieras korrekt:
 • Kontrollera att språket är aktiverat för redigering i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office 2003.
 • Skriv minst en mening som innehåller fem eller flera ord på språket. Säkerheten i identifieringen ökar ju mer text du skriver in.
 • Texten granskas mening för mening för att språket ska kunna fastställas. Det kan hända att texten innehåller en blandning av språk, eller att det språk som identifieras är mycket likt ett annat språk. I sådana fall kan det hända att rätt språk inte kan identifieras, i synnerhet inte om meningen bara består av några få ord.

  Om ett ord har ett rött vågigt understreck därför att det kommer från ett annat språk, ändrar du inställningen till rätt språk. Högerklicka på ordet, peka på Språk och klicka sedan på önskat språk.
 • Ange språk manuellt. Gör det genom att peka på SpråkVerktyg-menyn och sedan klicka på Ange språk. Klicka på önskat språk under Språk i markerad text.

  Du kan också ändra ordlistan till rätt språk. Gör det genom att trycka på F7 och sedan klicka på den ordlista som du vill använda i listan Ordlistans språk i dialogrutan Stavning och grammatik.
Gör så här om du vill veta mer om felsökning av problem med automatisk språkidentifiering: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv felsökning automatisk språkidentifiering i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.

Överst på sidan

Referenser

Om du vill veta mer om flerspråksfunktioner klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

290926 Funktioner för andra språk och flerspråksfunktioner i Word 2003 och Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
290943 Vanliga frågor om grammatikkontroll i Word 2003 och Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Gör så här om du vill veta mer om hur du kontrollerar stavning och grammatik i ett annat språk: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv kontrollera stavning och grammatik i texter på ett annat språk i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 821416 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback